Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2017

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (527,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (6,29MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (5,16MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (326,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (4,05MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (2,93MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (720,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,97MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,80MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (472,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (3,59MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (3,47MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,04MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,09MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,35MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (516,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,07MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (2,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (2,20MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2018 roku (347,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (441,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,43MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,01MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,57MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (989,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (3,00MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (3,09MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (2,17MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.285.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1 021,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (2,16MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (3,51MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (3,89MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (3,79MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (205,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (252,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (289,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1 009,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (749,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.275.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Paczynie przy ul. Astrów, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1208/125, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,67MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 (687,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową straż Pożarną lub gminę (2,44MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (818,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (733,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie Gminy Toszek, stanowiących działki o numerach: 1617/181 oraz 1618/181 (244,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2017 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2018 (6,66MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2017 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (287,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (2,90MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (2,04MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,01MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (462,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (692,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (828,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2017 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (779,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 1, będącej własnością Gminy Toszek (697,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2017 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018 (253,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (993,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,53MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,52MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 328/82 (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,60MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania sołectwu Ciochowice składników mienia komunalnego (682,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (757,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (546,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1 014,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (262,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Pniowie przy ul. Srocza Góra, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1190/99, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (953,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Toszku (15,44MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1 006,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (989,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,78MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (831,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,76MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (4,78MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (9,76MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,44MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.234.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (696,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.233.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,74MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.232.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018 (270,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018 (260,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (326,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (764,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (557,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (770,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Proboszczowicach przy ul. Nogowczyckiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 461/94 (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul.Młyńskiej 6 w Toszku (952,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3 w Toszku (932,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (956,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pt. “Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru budynku wielorodzinnego w Paczynie ul. Wiejska bn”. (551,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (546,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (528,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,71MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (805,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,76MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (469,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (621,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2017/2018 (259,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (413,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (492,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (879,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (778,36KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (967,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (450,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (260,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (259,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (260,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2017 (1,39MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (566,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (307,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego przedszkola w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (250,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (255,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2017/2018 (248,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018 (250,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018 (256,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (256,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Toszka w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim (544,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2017 (942,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku (6,05MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (372,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2017 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku (183,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 337/2011 Burmistrz Toszka z dnia 6 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych stanowiących własność Gminy Toszek (299,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w paczynie w rejonie ul. Polnej (1,41MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82, 327/82 oraz 328/82 (1,55MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (433,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (310,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (387,45KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (616,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (686,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku (274,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku (942,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w oznaczeniu daty Zarządzenia Nr 0050.170.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. (204,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Proboszczowicach przy ul. Nogowczyckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 461/94, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (949,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej i ul. Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 318/82 (1,23MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (519,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (501,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (810,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (802,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26 a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (2,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26 a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (10,83MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (921,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (885,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 366/9 (234,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,12MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (765,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.136.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Toszek konsultacji społecznych projektu Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (302,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,32MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (370,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (401,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (365,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (394,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (779,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (711,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (972,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Toszku przy ul. Karola Miarki 12, będącej własnością Gminy Toszek (659,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 4 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku (762,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku (764,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 2 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 w Toszku (759,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.84.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółdzielni Socjalnej “Wsparcie Na Starcie” (245,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21,44-180 Toszek. (222,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.138.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82, 327/82 oraz 328/82, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych (424,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (505,47KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (654,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (451,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (665,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Pniowie, oznaczonej ewidencyjnie numerem 9/38, stanowiącej boisko sportowe (254,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82, 327/82 oraz 328/82, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych (1,06MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (230,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (809,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (771,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1 006,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (827,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,43MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej przy ul. Gliwickiej 26 A będącej własnością Gminy Toszek. (894,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (283,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (298,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21, 44-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (345,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2017 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (364,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce: nr 389/165, (KW nr GL1G/00029439/2, obręb Ciochowice, stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy linii kablowej nN (519,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (428,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (362,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (468,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (517,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (654,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2017 r . w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 425/167, (KW nr GL1G/001117614/4, obręb Toszek oraz nr 389/165, (KW nr GL1G/00029439/2, obręb Ciochowice, stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy stacji słupowej P559, linii napowietrznej SN i linii kablowej nN (586,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2017 r . w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 386/175, KW nr GL1G/00101742/8, obręb Sarnów, stanowiącej własność Gminy Toszek, dla projektowanej linii nN stanowiącej przyłącze do budynku mieszkalnego (523,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2017 r . w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 10, KW nr GL1G/00102999/1, obręb Boguszyce, stanowiącej własność Gminy Toszek, dla projektowanej linii napowietrznej SN wraz ze słupem (530,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2017 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola, ul. Dworcowa 21, 44-180 Toszek dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (1,69MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,45MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (901,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (435,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (659,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (486,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (261,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (263,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2017/2018 (253,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2017/2018 (254,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2017/2018 (253,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2017/2018 (326,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (731,56KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (822,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 35 w Toszku. (888,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku przy ul. Strzeleckiej 35 w Toszku (889,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach: 317/82 oraz 318/82 (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ciochowice w celu wprowadzenia zmiany w Statucie Sołectwa Ciochowice (294,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice (250,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (734,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (440,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (717,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (578,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” (5,39MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przekazania sołectwu Ligota Toszecka składników mienia komunalnego (707,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przekazania sołectwu Paczyna składników mienia komunalnego (693,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (519,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (406,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (591,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przekazania sołectwu Pisarzowice składników mienia komunalnego (659,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółdzielni Socjalnej “Wsparcie Na Starcie” (288,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, po uprzednim nabyciu prawa użytkowania wieczystego, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Toszek, położoną w Toszku przy ul. Dworcowej (369,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2017 (527,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017 (514,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (692,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2017 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 1217/97 (243,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice (237,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2017 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (265,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (902,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (598,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,07MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 601/63 (219,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2017 (2,40MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017 (2,41MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 318/82, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (908,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numeru 317/82, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (913,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w Paczynce do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (857,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (567,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (351,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (445,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (617,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotulinie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 31/1 (273,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Płużniczce, stanowiącej działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 96/1 (278,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeniesienia prawa własności zajętej działki, za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej przedmiotem przeniesienia prawa własności, a położonej w Boguszycach, stanowiącej działkę o numerze 499/8 (921,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2017 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2016 r. (6,96MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,90MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (317,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2017 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (372,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (824,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (542,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej 1, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach: 1630/105, 1631/105, 1634/105 (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice (238,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2017 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek (299,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2017/2018. (1,71MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie,Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku , Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2017/2018 (2,28MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2017 (4,67MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017 (4,67MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2016/2017 (211,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (420,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2017 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (425,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 895/199 (216,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 201 (425,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (404,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (854,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (459,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (966,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (717,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (628,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (497,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 go arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2016/2017 (209,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2016/2017 (201,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (945,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w paczynie na rok szkolny 2016/2017 (215,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2017 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Rady Soleckiej w sołectwie Ciochowice (227,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (1,06MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (657,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,35MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (705,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżaw, będących własnością Gminy Toszek. (1,77MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1634/105 (980,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej 1, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1631/105 (968,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2017 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej 1, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1630/105 (993,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (667,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (377,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (773,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2017 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (2,61MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2017 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2017 (195,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (344,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2017 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (386,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (210,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,27MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (806,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2017 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 (1,00MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,26MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (243,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2017 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (635,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania “Procedury wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom oraz zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasa podatków i opłat” (2,16MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2017 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (469,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” (1,40MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2017 (9,56MB)