Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lobbing

 

Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Toszek przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Data wpływu wystąpienia

Dane podmiotu wyk. zawod. dział. lobbing.

Dane podmiotu, na rzecz którego zawod. dział. lobbing. jest wykon.

Numer
w rejestrze podmio-tów wyk. zawod. dział. lobbing.

Przedmiot wystąpienia

Forma podjętej zawod. dział. lobbing.

Oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia

Sposób załatwienia sprawy
(wpływ podmiotu
w procesie stanowienia prawa)

06.07.2016

Artur Brylikowski

Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing oraz Cannabis House Sp. z o.o

00351

 Informacja  
o gruntach wymagających lub nadających się do rekultywacji gleb oraz
informacja dotycząca wydanych zezwoleń na uprawę konopi włóknistych na rok 2018 i publikacja załączonego ogłoszenia na stronie internetowej urzędu

Wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi regionu, poprzez uprawę konopi włóknistych, przyczyniającą się do rekultywacji gleb

Udzielenie  informacji 
o gruntach wymagających lub nadających się 
do rekultywacji gleb
oraz
informacji odnośnie wydanych zezwoleń 
na uprawę konopi włóknistych, a także  opublikowanie załączonego ogłoszenia

Wpływ podmiotu
na  rozpowszechnienie informacji
o możliwości podjęcia współpracy w zakresie uprawy konopi włóknistych, zmierzających do poprawy sytuacji środowiskowej         w regionie