Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2016

PDFZarządzenie Nr 120.55.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek” (304,75KB)

PDFZarządzenie Nr 120.54.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2009 r. Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku z późn. zm.” (261,57KB)

PDFZarządzenie Nr 120.53.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213/2009 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku” (211,45KB)

PDFZarządzenie Nr 120.52.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 204/2009 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 20009 r. w sprawie przyznania nagród dla kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (208,92KB)

PDFZarządzenie Nr 120.51.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (311,18KB)

PDFZarządzenie Nr 120.50.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie: centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych (3,36MB)

PDFZarządzenie Nr 120.49.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (1,85MB)

PDFZarządzenie Nr 120.48.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.1.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku z późn.zm. (283,08KB)

PDFZarządzenie Nr 120.47.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 1 godzinę w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2016 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy w dniu 15 grudnia 2016 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2016 r do dnia 31 grudnia 2016 r. (299,92KB)

PDFZarządzenie Nr 120.46.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.41.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek z późn. zm. (236,76KB)

PDFZarządzenie Nr 120.45.2016 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 2001- 2010” (427,74KB)

PDFZarządzenie Nr 120.44.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2016 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (413,34KB)

PDFZarządzenie Nr 120.43.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (2,25MB)

PDFZarządzenie Nr 120.42.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.41.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek (833,35KB)

PDFZarządzenie Nr 120.41.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek (2,59MB)

PDFZarządzenie Nr 120.40.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku" (6,28MB)

PDFZarządzenie Nr 120.39.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie uchylające Zarządzenie Nr 361/2011 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Toszku Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej (192,01KB)

PDFZarządzenie Nr 120.38.2016 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku” (1,94MB)

PDFZarządzenie Nr 120.37.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2016 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. (296,70KB)

PDFZarządzenie Nr 120.36.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (294,43KB)

PDFZarządzenie Nr 120.35.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (302,30KB)

PDFZarządzenie Nr 120.34.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (603,57KB)

PDFZarządzenie Nr 120.33.2016 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (234,81KB)

PDFZarządzenie Nr 120.32.2016 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,81MB)

PDFZarządzenie Nr 120.31.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek (6,67MB)

PDFZarządzenie Nr 120.30.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (1,66MB)

PDFZarządzenie Nr 120.29.2016 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (362,83KB)

PDFZarządzenie Nr 120.28.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji rzeczowego składnika majątku Gminy Toszek (1,36MB)

PDFZarządzenie Nr 120.27.2016 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.15.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm. (608,70KB)

PDFZarządzenie Nr 120.26.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu czerwcu 2016 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. (405,31KB)

PDFZarządzenie Nr 120.25.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. inwestorów (313,52KB)

PDFZarządzenie Nr 120.24.2016 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (561,97KB)

PDFZarządzenie nr 120.23.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (337,65KB)

PDFZarządzenie nr 120.22.2016 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,89MB)

PDFZarządzenie nr 120.21.2016 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,66MB)

PDFZarządzenie Nr 120.20.2016 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo odbiorczych (816,99KB)

PDFZarządzenie Nr 120.19.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku w Toszku (220,51KB)

PDFZarządzenie Nr 120.18.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (328,77KB)

PDFZarządzenie Nr 120.17.2016 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (552,60KB)

PDFZarządzenie Nr 120.16.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku (348,41KB) 

PDFZarządzenie Nr 120.15.2016 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 224/2011 z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku (295,67KB)

PDFZarządzenie Nr 120.14.2016 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (525,20KB)

PDFZarządzenie Nr 120.13.2016 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gmin w Urzędzie Miejskim w Toszku (326,76KB)

PDFZarządzenie Nr 120.12.2016 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu marcu 2016 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. (394,03KB)

PDFZarządzenie nr 120.11.2016 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 224/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku z późn. zm. (253,91KB)

PDFZarządzenie nr 120.10.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (536,60KB)

PDFZarządzenie nr 120.9.2016 Burmistrza Toszka z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (100,94KB)

PDFZarządzenie nr 120.8.2016 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (193,83KB)

PDFZarządzenie Nr 120.7.2016 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (549,55KB)

PDFZarządzenie Nr 120.6.2016 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (341,39KB)

PDFZarządzenie Nr 120.5.2016 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,84MB)

PDFZarządzenie Nr 120.4.2016 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm. (1,40MB)

PDFZarządzenie Nr 120.3.2016 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (100,80KB)

PDFZarządzenie Nr 120.2.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 r. z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku z późn. zm. (669,55KB)

PDFZarządzenie Nr 120.1.2016 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Toszka (207,81KB)