Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2015

PDFZarządzenie Nr 120.44.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Toszku (331,51KB)

PDFZarządzenie Nr 120.43.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki kasy w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury (225,45KB)

PDFZarządzenie Nr 120.42a.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.42.2015 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów (417,30KB)

PDFZarządzenie Nr 120.42.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Toszku (266,14KB)

PDFZarządzenie Nr 120.41.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2015 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 5 godzin w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2015 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy w dniu 17 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2015 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (345,94KB)

PDFZarządzenie Nr 120.40.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2015 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2015 r. w związku z przypadającym Świętem Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2015 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (306,97KB)

PDFZarządzenie Nr 120.39.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2015 w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Gminy Toszek znajdujących się w sołectwach, które utraciły wartość użytkową oraz powołania Komisji Likwidacyjnej (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 120.38.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2015 w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Gminy Toszek (elementy placu zabaw w Paczynie), które utraciły ważność użytkową oraz powołania Komisji Likwidacyjnej (1,35MB)

PDFZarządzenie Nr 120.37.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 5 listopada 2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek (304,65KB)

PDFZarządzenie Nr 120.36.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2015 r w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (69,42KB)

PDFZarządzenie Nr 120.35.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (88,10KB)

PDFZarządzenie Nr 120.34.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2015 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Toszku (68,34KB)

PDFZarządzenie Nr 120.33.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Toszka (59,34KB)

PDFZarządzenie Nr 120.32.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (1,35MB)

PDFZarządzenie Nr 120.31.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (294,03KB)

PDFZarządzenie Nr 120.30.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2015 r. uchylające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.197.2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej na wniosek (184,64KB)

PDFZarządzenie Nr 120.29.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek (285,18KB)

PDFZarządzenie Nr 120.28.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (90,94KB)

PDFZarządzenie Nr 120.27.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (165,38KB)

PDFZarządzenie Nr 120.26.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku (377,38KB)

PDFZarządzenie Nr 120.25.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (279,93KB)

PDFZarządzenie Nr 120.24.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (91,27KB)

PDFZarządzenie Nr 120.23.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-wrzesień 2015 r. w związku z przypadającym świętem w dniu 15 sierpnia 2015 r. dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. (251,59KB)

PDFZarządzenie Nr 120.22.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 107/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku z późn.zm. (284,89KB)

PDFZarządzenie Nr 120.21.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (86,95KB)

PDFZarządzenie Nr 120.20.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (267,55KB)

PDFZarządzenie Nr 120.19.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na czas zastępstwa na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (482,96KB)

PDFZarządzenie Nr 120.18.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (266,04KB)

PDFZarządzenie Nr 120.17.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej (4,20MB)

PDFZarządzenie Nr 120.16.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (273,26KB)

PDFZarządzenie Nr 120.15.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na czas zastępstwa na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 120.14.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (298,25KB)

PDFZarządzenie Nr 120.13.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (408,15KB)

PDFZarządzenie Nr 120.12.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (223,68KB)

PDFZarządzenie Nr 120.11.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zamiany Zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek (739,69KB)

PDFZarządzenie Nr 120.10.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (318,43KB)

PDFZarządzenie Nr 120.9.2015 r. Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,45MB)

PDFZarządzenie Nr 120.8.2015 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (500,93KB)

PDFZarządzenie Nr 120.7.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (313,92KB)

PDFZarządzenie Nr 120.6.2015 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie informacji o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (516,30KB)

PDFZarządzenie Nr 120.5.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie głoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,77MB)

PDFZarządzenie Nr 120.4.2015 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2015 r. 12.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku (313,84KB)

PDFZarządzenie Nr 120.3.2015 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku (289,01KB)

PDFZarządzenie Nr 120.2.2015 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek (5,37MB)