Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 lutego 2024 r.

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2023 (18,93KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proboszczowice w Gminie Toszek (19,30KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku” (19,24KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (20,01KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/288/2001 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego (19,86KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 132/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,65KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 333/49 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,58KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 343/82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,69KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerami działek: nr 393/45 i 394/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,64KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, część nieruchomości oznaczonej numerami działek: nr 395/46 i 396/46 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,82KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 53 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,39KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: nr 136 i 139 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,89KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 436/40 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,74KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (18,86KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (20,18KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2024 (18,91KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2024 (18,54KB)

PDFWyniki głosowania - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (18,50KB)