Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku".

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2023r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 29 stycznia 2024r.

Termin zakończenia konsultacji 19 lutego 2024r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 19 lutego 2024r. (poniedziałek) w formie:

  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego lub
  2. drogą elektroniczną na adres: .

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

 

PDFZarządzenie nr 0050.27.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26.01.2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024roku" (645,16KB)
PDFprojekt uchwały – w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Toszek w 2024roku" (315,63KB)
DOCformularz zglaszania uwag i opinii.doc (59,50KB)
PDFformularz zglaszania uwag i opinii.pdf (69,61KB)
PDFProtokół z konsultacji (351,46KB)