Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.218.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.217.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.216.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawiew sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.215.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,71MB)

PDFZarządzenie nr 0050.214.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Toszek (828,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.213.2024 Burmistrza Toszka z dnia8 lipca 2024 r.w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek (404,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.212.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2023-2024" w latach 2024-2025 (962,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.211.2024 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (550,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.210.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Moniki Gruszka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (205,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.209.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Angeliki Pissulla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (207,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.208.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Sabiny Wiechoczek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (208,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.207.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Pani Katarzyny Jendrysik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (207,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.206.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Toszek, a dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (215,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.205C.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.205B.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,01MB)

PDFZarządzenie nr 0050.205A.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,63MB)

PDFZarządzenie nr 0050.205.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (875,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.204.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (843,25KB)

PDFZrządzenie nr 0050.203.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (638,06KB)

PDFZarządzenie nr 0050.202.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (294,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.201.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.200.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (969,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.199.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.198.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.197.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (3,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.196.2024 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.195.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (468,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.194.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/475/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek. (516,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.193.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (364,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.192.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (361,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.191.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (415,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.190.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (429,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.188.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (419,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.187.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (967,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.186.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.180.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek w 2024 roku (304,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.185.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.184.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.183.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,42MB)

PDFZarządzenie nr 0050.182.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (743,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.181.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (672,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.180.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek w 2024 roku (291,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.179.2024 Burmistrza Toszka z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek (404,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.178.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.177.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.176.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,89MB)

PDFZarządzenie nr 0050.175.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (553,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.174.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.156.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Paczynie, stanowiącej działkę numer 31/12 (210,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.173.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. (3,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.172.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (771,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.171.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (686,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.170.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie Pani Agnieszce Kural (200,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.169.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie Panu Adamowi Henne (202,55KB)

PDFZarządzenie nr 0050.168.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.167.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (972,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.166.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.165.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,77MB)

PDFZarządzenie nr 0050.164.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2024 r.w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.163.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2024/2025 (201,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.162.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2024/2025 (201,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.161.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2024/2025 (204,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.160.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2024/2025 (202,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.159.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2024/2025 (202,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.158.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2024/2025 (199,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.157.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę numer 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 755/165 (549,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.156.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024 r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Paczynie, stanowiącej działkę numer 31/12 (520,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.155.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Paczynie przy ul. Leśnej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 308/54, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (427,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.154.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (530,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.153.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Toszek (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.152.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (726,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.151.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (666,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.150.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.149.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.148.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,73MB)

PDFZarządzenie nr 0050.147.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich ” w gminie Toszek (557,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.146.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej na terenie Gminy Toszek (458,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.145.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (416,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.144.2024 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia" w roku 2024 (437,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.143.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (201,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.142.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (201,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.141.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.140.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.139.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,82MB)

PDFZarządzenie nr 0050.138.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (632,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.137.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (558,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.136.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.135.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,01MB)

PDFZarządzenie nr 0050.134.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,65MB)

PDFZarządzenie nr 0050.133.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Pisarzowice (203,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.132.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,03MB)

PDFZarządzenie nr 0050.131.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.130.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,22MB)

PDFZarządzenie nr 0050.129.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,51MB)

PDFZarządzenie nr 0050.128.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (621,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.127.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia" w roku 2024 (844,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.126.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (553,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.125.2024 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zapewnienia na terenie gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (888,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.124.2024 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.123.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (554,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.122.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (403,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.121.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (425,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.120.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (411,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.119.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (1,48MB)

PDFZarządzenie nr 0050.118.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.117.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.116.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.115.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,89MB)

PDFZarządzenie nr 0050.114.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (668,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.113.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (612,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.112.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Pawłowicach stanowiącej działkę nr 142/108 (212,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.111.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Zarządu Osiedla Oracze (204,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.110.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek w latach 2021-2024" (304,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.109.2024 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie (201,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.108.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia" w roku 2024 (884,06KB)

PDFZarządzenie nr 0050.107.2024 Burmistrza Toszka z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (202,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.106.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (214,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.105.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu realizowanego w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Toszek w ramach „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.104.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (678,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.103.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (589,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.102.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (836,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.101.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie (202,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.100.2024 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (970,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.99.2024 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.98.2024 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.97.2024 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.96.2024 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2024 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej na terenie Gminy Toszek (457,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.95.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin dla której organem prowadzącym jest Gmina Toszek. (212,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.94.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.93.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.92.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 0050.91.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,58MB)

PDFZarządzenie nr 0050.90.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2023, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek" w Toszku za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2023 r. (16,63MB)

PDFZarządzenie nr 0050.89.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (689,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.88.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (625,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.87.2024 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2024 dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład (701,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.86.2024 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.85.2024 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 95/9 (KW nr GL1G/00067375/3, obręb Kotulin), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji sieci telekomunikacyjnej światłowodowej (217,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.84.2024 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.260.2023 Burmistrza Toszka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Toszek (209,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.83.2024 Burmistrza Toszka z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie, ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna, dla której organem prowadzącym jest gmina Toszek. (396,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.82.2024 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek. (303,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.81.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania ,,Standardów Ochrony Małoletnich” w gminie Toszek (240,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.80.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (965,55KB)

PDFZarządzenie nr 0050.79.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.78.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.77.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,30MB)

PDFZarządzenie nr 0050.76.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2023/2024 (202,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.75.2024 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (552,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.74.2024 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (593,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.73.2024 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (854,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.72.2024 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (404,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.71.2024 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (467,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.70.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.69.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin, dla której organem prowadzącym jest gmina Toszek. (397,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.68.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.24.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (228,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.67.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.66.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (669,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.65.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.64.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,46MB)

PDFZarządzenie nr 0050.63.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (639,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.62.2024 Burmistrza Toszka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (573,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.60.2024 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.59.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (613,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.58.2024 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2023/2024 (204,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.57.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.24.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (228,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.56.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2023/2024 (205,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.55.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie, ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna, dla której organem prowadzącym jest gmina Toszek. (395,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.54.2024 Burmistrza Toszka z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Kotulinie stanowiącej działkę nr 38/21 (212,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.53.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (200,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.52.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na terenie gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (887,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.51.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.50.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.49.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.48.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,59MB)

PDFZarządzenie nr 0050.47.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (501,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (771,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (987,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.43.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (970,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.42.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.41.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.40.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu Osiedla Oracze (534,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.38.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2023/2024 (203,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.37.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (427,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.35.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (417,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.34.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (468,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (631,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (982,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,95MB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (683,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (606,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określanie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku” (831,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (549,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 256/172, położonej w Wilkowiczkach przy ul. Kotliszowickiej i ul. Toszeckiej (530,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (689,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2024 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2024 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę numer 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 618/165 (548,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.12.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 oraz w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 (503,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Toszek na rok szkolny 2024/2025 (241,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej i. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2024/2024 (435,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Toszek (810,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2023/2024 (205,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 (494,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2024 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek projektu uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (744,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (597,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (852,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (669,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (575,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (202,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2024 dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2024 dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (4,60MB)