Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.58.2024 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2023/2024 (204,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.57.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.24.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (228,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.56.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2023/2024 (205,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.55.2024 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie, ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna, dla której organem prowadzącym jest gmina Toszek. (395,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.54.2024 Burmistrza Toszka z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Kotulinie stanowiącej działkę nr 38/21 (212,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.53.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (200,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.52.2024 Burmistrza Toszka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na terenie gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (887,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.51.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.50.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.49.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.48.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,59MB)

PDFZarządzenie nr 0050.47.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (501,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (771,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (987,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.43.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (970,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.42.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.41.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.40.2024 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2024 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu Osiedla Oracze (534,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.38.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2023/2024 (203,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.37.2024 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (427,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.35.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (417,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.34.2024 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (468,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (631,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (982,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (1,95MB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (683,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (606,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2024 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określanie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2024 roku” (831,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toszku przy ul. Sarnowskiej (549,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 256/172, położonej w Wilkowiczkach przy ul. Kotliszowickiej i ul. Toszeckiej (530,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2024 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (689,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2024 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2024 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę numer 389/165 dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 618/165 (548,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2024 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.12.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 oraz w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 (503,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Toszek na rok szkolny 2024/2025 (241,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej i. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2024/2024 (435,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2024 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (203,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2024 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Toszek (810,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2023/2024 (205,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (2,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2024 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Gliwickiej 10, Powstańców 8, Powstańców 12, Rynek 4, Rynek 11 oraz w Paczynie przy ul. Wiejskiej 75 (494,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2024 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek projektu uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (744,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2024 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (597,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (852,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (669,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024 (575,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2023/2024 (202,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2024 dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok 2024 dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2024 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2024 (4,60MB)