Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (200,68KB)

PDFPostanowienie nr 350/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 22 lutego 2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Toszek na stałe obwody głosowania (115,47KB)

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (196,94KB)

PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (179,38KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (318,87KB)

PDFObwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej (433,18KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2023r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r. (758,15KB)

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (313,35KB)

PDFPostanowienie nr 19/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podzialu Gminy Toszek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (108,14KB)

W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO SEJMIKU WOJEWóDZTWA ŚLASKIEGO RADNYCH RAD POWIATóW ORAZ RAD GMIN WOJEWóDZTWA śLąSKIEGO NA KADENCJę 2024-2029Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Ślaskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029 (2,03MB)