Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2023 r.

PDFWyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 3a), tj. projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Rybnika wyrażonego w Uchwale nr 1134/LXVI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz (20,96KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały NR LIV/650/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A (21,12KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (20,54KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Toszek (18,89KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Rybnika wyrażonego w Uchwale nr 1134/LXVI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władz (20,72KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/629/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S ul. Wiejska w Sarnowie (20,53KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (18,63KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (18,73KB)