Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości - informacje dotyczące stawek, deklaracja DN-1, informacja IN-1

Podatek od nieruchomości

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 
1.grunty
2.budynki lub ich części
3.budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Opodatkowaniu podat kiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Terminy płatności.
 
Osoby fizyczne -Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 31 styczeń, 15 luty -15 grudzień.
 
 
 
Dokumenty: