Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2023 r.

PDF1)Wyniki głosowania - zdjęcie w pkt VI ppkt 1), tj. projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Toszka” (druk nr 651/2023) (18,94KB)
PDF2)Wyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 1a), tj. projektu uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 3 kwietnia 2023 r. według właściwości (druk nr 662/2023) (18,89KB)
PDF3)Wyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 1b, tj. projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r, w części dotyczącej skierowania zapytania do sołtysa Pawłowic oraz członków rady sołeckiej sołectwa Pawłowice, czy zamieszkują oni na terenie sołectwa (druk nr 663/2023 (19,99KB)
PDF4)Wyniki głosowania - dodanie w pkt VI ppkt 1c), tj. projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w części dotyczącej zamieszczenia w gminnej gazecie samorządowej wyjaśnień sołtysa Pawłowic oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Pawłowice dotyczących miejsca ich zamieszkania do organu właściwego (druk nr 664/2023) (20,18KB)
PDF1a.Wyniki głosownia - w sprawie przekazania petycji z dnia 3 kwietnia 2023 r. według właściwości (18,17KB)
PDF1b.Wyniki głosowania - w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w części dotyczącej skierowania zapytania do sołtysa Pawłowic oraz członków rady sołeckiej sołectwa Pawłowice, czy zamieszkują oni na terenie sołectwa (19,02KB)
PDF1c.Wyniki głosowania - w sprawie przekazania wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r. w części dotyczącej zamieszczenia w gminnej gazecie samorządowej wyjaśnień sołtysa Pawłowic oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Pawłowice dotyczących miejsca ich zamieszkania do organu właściwego (19,66KB)
PDF2.Wyniki głosowania - w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (20,09KB)
PDF3.Wyniki głosowania - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVII/563/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165 (20,84KB)
PDF4.Wyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0360 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 17, stanowiącej własność Gminy Toszek (20,58KB)
PDF5.Wyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1053/210, o powierzchni 0,0255 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037095/7 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 18, stanowiącej własność Gminy Toszek (20,75KB)
PDF6.Wyniki głosowania - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (19,90KB)
PDF7.Wyniki głosowania - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13 poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Świbskiej 5A i ustalenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13A (19,99KB)
PDF8.Wyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Toszek (18,92KB)
PDF9.Wyniki głosowania - w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku za 2022 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej (19,41KB)