Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 marca 2023 r.

PDFWyniki głosownia - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 115/28 obręb Pniów, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,78KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości o numerze działki 239/55 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,32KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (19,33KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (20,79KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2022 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Toszek na lata 2022-2024 wraz ze wskazaniem potrzeb (19,37KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (18,56KB)
PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023 (18,09KB)