Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu

PDFZarządzenie nr 120.38.2023 Burmistrza Toszka z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek (494,97KB)

PDFZarządzenie nr 120.37.2023 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (316,76KB)

PDFZarządzenie nr 120.36.2023 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (318,48KB)

PDFZarządzenie nr 120.35.2023 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (373,24KB)

PDFZarządzenie nr 120.34.2023 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym (Biuro Rady Miejskiej) w Urzędzie Miejskim w Toszku (330,56KB)

PDFZarządzenie nr 120.33.2023 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (223,04KB)

PDFZarządzenie nr 120.32.2023 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu maju 2023 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (167,14KB)

PDFZarządzenie nr 120.31.2023 Burmistrza Toszka z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (213,18KB)

PDFZarządzenie nr 120.30.2023 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (175,01KB)

PDFZarządzenie nr 120.29.2023 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (317,44KB)

PDFZarządzenie nr 120.28.2023 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (367,77KB)

PDFZarządzenie nr 120.27.2023 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (252,10KB)

PDFZarządzenie nr 120.26.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (250,78KB)

PDFZarządzenie nr 120.25.2023 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (172,34KB)

PDFZarządzenie nr 120.24.2023 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.23.2023 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (197,01KB)

PDFZarządzenie nr 120.23.2023 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (170,24KB)

PDFZarządzenie nr 120.22.2023 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (367,74KB)

PDFZarządzenie nr 120.21.2023 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 1990-2019 (177,51KB)

PDFZarządzenie nr 120.20.2023 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (172,37KB)

PDFZarządzenie nr 120.19.2023 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (172,52KB)

PDFZarządzenie nr 120.18.2023 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (314,02KB)

PDFZarządzenie nr 120.17.2023 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (249,22KB)

PDFZarządzenie nr 120.16.2023 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (171,62KB)

PDFZarządzenie nr 120.15.2023 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (314,65KB)

PDFZarządzenie nr 120.14.2023 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (218,71KB)

PDFZarządzenie nr 120.13.2023 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (172,81KB)

PDFZarządzenie nr 120.12.2023 Burmistrza Toszka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działania i monitującego realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek na lata 2023-2025 (289,74KB)

PDFZarządzenie nr 120.11.2023 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urządzie Miejskim w Toszku (313,72KB)

PDFZarządzenie nr 120.10.2023 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urządzie Miejskim w Toszku (210,02KB)

PDFZarządzenie nr 120.9.2023 Burmistrza Toszka z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.55.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprwie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek (168,69KB)

PDFZarządzenie nr 120.8.2023 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Urządzie Miejskim w Toszku (314,64KB)

PDFZarządzenie nr 120.7.2023 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Toszku” (1,64MB)

PDFZarządzenie nr 120.6.2023 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (782,27KB)

PDFZarządzenie nr 120.5.2023 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej (166,97KB)

PDFZarządzenie nr 120.4.2023 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (173,74KB)

PDFZarządzenie nr 120.3.2023 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych (529,40KB)

PDFZarządzenie nr 120.2.2023 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu styczniu 2023 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. (167,57KB)

PDFZarządzenie nr 120.1.2023 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” (166,36KB)