Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
56906558426163074590539100000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
568765238849195482854862450247542704759147185555505558876364
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
419424072437561346845558040387475234402751943476734246646290
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273113224332971212232434128279335523461136446428574274435938
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
188162418728563217872085919199220672193621191275082403422539
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
003126232102126141386122431134571457815096
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 195100
 2. Zamówienia do 30.000 euro
  Wyświetleń: 78610
 3. Nabory
  Wyświetleń: 46403
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 38423
 5. Dzierżawa nieruchomiści - przetargi
  Wyświetleń: 36912
 6. Konkursy
  Wyświetleń: 29865
 7. Sprzedaż nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 29216
 8. Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 26213
 9. Zamówienia Publiczne - ZOPO
  Wyświetleń: 19316
 10. Komórki organizacyje Urzędu
  Wyświetleń: 15872
 11. Archiwum naborów
  Wyświetleń: 15798
 12. Burmistrz Toszka
  Wyświetleń: 15645
 13. Kontakt
  Wyświetleń: 13899
 14. Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 13106
 15. Uchwały 2012
  Wyświetleń: 11995
 16. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 11799
 17. Zarządzenia Burmistrza - rok 2013
  Wyświetleń: 11797
 18. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2011
  Wyświetleń: 11199
 19. Archiwum konsultacji
  Wyświetleń: 11111
 20. Uchwały 2013
  Wyświetleń: 11107
 21. Zamówienia publiczne - archiwum 2013
  Wyświetleń: 11093
 22. Zamówienia Publiczne CK "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 10773
 23. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10741
 24. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9901
 25. Zamówienia Publiczne - OPS
  Wyświetleń: 9876
 26. Najem nieruchomości - przetargi
  Wyświetleń: 9511
 27. Zarządzenia Burmistrza - rok 2012
  Wyświetleń: 9454
 28. Zarządzenia Burmistrza - rok 2014
  Wyświetleń: 9372
 29. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 9219
 30. Zawiadomienia o sesji i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 8875
 31. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 8837
 32. Program współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 8808
 33. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8253
 34. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 8110
 35. Oferty pracy
  Wyświetleń: 7687
 36. Zarządzenia, regulaminy dotyczące naborów
  Wyświetleń: 7633
 37. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 7620
 38. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7396
 39. Skład Rady Miejskiej w Toszku 2010–2014
  Wyświetleń: 7371
 40. Konkursy - archiwum
  Wyświetleń: 7234
 41. Ogłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 6962
 42. Oświadczenia majątkowe Burmistrza
  Wyświetleń: 6878
 43. Struktura organizacyjna Urzędu
  Wyświetleń: 6700
 44. Archiwum nieruchomości
  Wyświetleń: 6629
 45. Paczyna
  Wyświetleń: 6626
 46. Dane i organizacja jednostki
  Wyświetleń: 6615
 47. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 6480
 48. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6465
 49. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2010
  Wyświetleń: 6445
 50. Zamówienia Publiczne CK "Zamek w Toszku" - archiwum
  Wyświetleń: 6442
 51. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 6434
 52. Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 6368
 53. Ligota Toszecka
  Wyświetleń: 6316
 54. Archiwum ofert
  Wyświetleń: 6260
 55. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie - dane jednostki
  Wyświetleń: 6181
 56. Ciochowice
  Wyświetleń: 6178
 57. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 6177
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6088
 59. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6069
 60. Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 6046
 61. Zamówienia publiczne - archiwum 2014
  Wyświetleń: 6013
 62. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 5983
 63. Protokoły z prac Komisji
  Wyświetleń: 5960
 64. Oferty
  Wyświetleń: 5958
 65. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5926
 66. Strategia Rozwoju Gminy Toszek
  Wyświetleń: 5907
 67. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
  Wyświetleń: 5864
 68. Publiczne Przedszkole w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 5726
 69. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 2015
  Wyświetleń: 5691
 70. Boguszyce
  Wyświetleń: 5654
 71. Kotulin
  Wyświetleń: 5599
 72. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 5588
 73. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2013
  Wyświetleń: 5584
 74. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2013 r.
  Wyświetleń: 5521
 75. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 5514
 76. Szkoła Podstawowa w Kotulinie - dane jednostki
  Wyświetleń: 5513
 77. Wybory Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)
  Wyświetleń: 5468
 78. Oświadczenia majątkowe radnych 2012
  Wyświetleń: 5373
 79. Sprzedaż nieruchomości - Tryb bezprzetargowy
  Wyświetleń: 5349
 80. Szkoła Podstawowa w Paczynie - dane jednostki
  Wyświetleń: 5323
 81. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 5315
 82. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2012 r.
  Wyświetleń: 5297
 83. Pawłowice
  Wyświetleń: 5177
 84. Pniów
  Wyświetleń: 5175
 85. Paczynka
  Wyświetleń: 5083
 86. Kotliszowice
  Wyświetleń: 5049
 87. Pisarzowice
  Wyświetleń: 5024
 88. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4989
 89. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4933
 90. Oświadczenia majątkowe radnych 2011
  Wyświetleń: 4905
 91. Toszek Osiedle Oracze
  Wyświetleń: 4868
 92. Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty
  Wyświetleń: 4854
 93. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4830
 94. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2011
  Wyświetleń: 4814
 95. Aktualności - ZOPO
  Wyświetleń: 4808
 96. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4798
 97. Archiwum - ZOPO
  Wyświetleń: 4759
 98. Burmistrz Toszka
  Wyświetleń: 4709
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2012
  Wyświetleń: 4677
 100. Zastępca Burmistrza Toszka
  Wyświetleń: 4672
 101. Sarnów
  Wyświetleń: 4648
 102. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4640
 103. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 4611
 104. Skład Komisji, kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4608
 105. Wilkowiczki
  Wyświetleń: 4534
 106. Pomoc publiczna - osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4487
 107. Oświadczenia majątkowe radnych 2010
  Wyświetleń: 4471
 108. Nabory - CK Zamek
  Wyświetleń: 4465
 109. Zamówienia publiczne - archiwum 2012
  Wyświetleń: 4416
 110. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4381
 111. Zamówienia do 30.000 euro - archiwum
  Wyświetleń: 4353
 112. Kontrole wewnętrzne 2011
  Wyświetleń: 4315
 113. Nieruchomości w stosunku do których istnieje możliwość zakupu
  Wyświetleń: 4303
 114. Statut Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4296
 115. Płużniczka
  Wyświetleń: 4292
 116. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4278
 117. Uchwały 2015
  Wyświetleń: 4274
 118. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 4232
 119. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2012
  Wyświetleń: 4227
 120. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 4196
 121. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4195
 122. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 4191
 123. Kontrole zewnętrzne 2011
  Wyświetleń: 4150
 124. Najem nieruchomości - archiwum
  Wyświetleń: 4119
 125. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4026
 126. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4022
 127. Proboszczowice
  Wyświetleń: 3990
 128. Nabór na wolne stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 3928
 129. Dzierżawa nieruchomości - archiwum
  Wyświetleń: 3874
 130. Skład Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 3859
 131. Kontrole zewnętrzne 2012
  Wyświetleń: 3815
 132. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2010
  Wyświetleń: 3711
 133. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - nowy tekst ogłoszenia
  Wyświetleń: 3690
 134. Nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 3626
 135. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3576
 136. Projekty realizaowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3560
 137. Nabór na wolne stanowisko na Specjalistę Pracy z Rodziną
  Wyświetleń: 3555
 138. Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3517
 139. Zawiadomienia o sesji i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 3485
 140. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3468
 141. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3456
 142. Zamówienia do 14.000 euro - archiwum
  Wyświetleń: 3428
 143. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 3395
 144. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 3388
 145. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3300
 146. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3274
 147. Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 3247
 148. Nabór na wolne stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3234
 149. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3234
 150. Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3206
 151. Kontrole zewnętrzne 2013
  Wyświetleń: 3183
 152. Spółdzielnia socjalna w Toszku
  Wyświetleń: 3153
 153. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 3149
 154. Usługi odbioru i wywozu selektywnie zebranych odpadów w workach od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 3147
 155. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3140
 156. Protokoły z prac Komisji
  Wyświetleń: 3109
 157. Archiwum ofert pracy
  Wyświetleń: 3084
 158. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3068
 159. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3052
 160. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3039
 161. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2014 r.
  Wyświetleń: 3023
 162. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji
  Wyświetleń: 2972
 163. Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 2922
 164. Remont odcinka drogi gminnej – ul. Wiejskiej w Kotulinie
  Wyświetleń: 2921
 165. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 2893
 166. Wspólne komisje stałe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2874
 167. Nabór na stanowisko referenta do spraw administracyjno kadrowych w Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 2869
 168. Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 2868
 169. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2861
 170. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2858
 171. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2853
 172. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2816
 173. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
  Wyświetleń: 2809
 174. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
  Wyświetleń: 2804
 175. Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2803
 176. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
  Wyświetleń: 2786
 177. Komisja Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 2771
 178. Oświadczenia majątkowe pracowników OPS
  Wyświetleń: 2766
 179. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2014
  Wyświetleń: 2753
 180. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 2752
 181. Zamówienia publiczne do 30.000 euro
  Wyświetleń: 2744
 182. Przedmiot działania i kompetencje
  Wyświetleń: 2698
 183. Wspólne komisje stałe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2690
 184. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2670
 185. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 2644
 186. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2643
 187. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2624
 188. Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
  Wyświetleń: 2623
 189. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 - przedłużenie terminu konsultacji
  Wyświetleń: 2589
 190. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2589
 191. Uchwały 2016
  Wyświetleń: 2580
 192. Nabór na wolne stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 2579
 193. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2578
 194. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
  Wyświetleń: 2569
 195. Przetarg nieograniczony - zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Toszek w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2562
 196. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2013
  Wyświetleń: 2537
 197. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w Gminie Toszek – Ligota Toszecka (ul. Laura) oraz Paczyna (ul. Ogrodowa)
  Wyświetleń: 2517
 198. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
  Wyświetleń: 2516
 199. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2013
  Wyświetleń: 2514
 200. Status prawny ośrodka
  Wyświetleń: 2506
 201. Nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny - wyniki naboru
  Wyświetleń: 2499
 202. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2470
 203. Referat Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2463
 204. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 2445
 205. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 2435
 206. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2431
 207. Konsultacje społeczne w sprawie:
  Wyświetleń: 2429
 208. Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2423
 209. Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2423
 210. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 2416
 211. Nabór na wolne stanowisko Starszy Specjalista Pracy z Rodziną - wyniki naboru
  Wyświetleń: 2415
 212. Zamówienia publiczne - archiwum 2015
  Wyświetleń: 2402
 213. Podatek od nieruchomości - informacje dotyczące stawek, deklaracja DN-1, informacja IN-1
  Wyświetleń: 2394
 214. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek w ramach realizacji projektu pn.:
  Wyświetleń: 2385
 215. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2012 r.
  Wyświetleń: 2383
 216. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
  Wyświetleń: 2365
 217. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego - koordynator działu pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2353
 218. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2353
 219. Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2334
 220. Skład Komisji, kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2330
 221. Planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 2316
 222. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: założenia Spółdzielni Socjalnej „TOSZANKA” i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 2305
 223. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2284
 224. Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących utrzymania porządku i czystości w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 2249
 225. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2245
 226. Oświadczenia majątkowe radnych 2013
  Wyświetleń: 2229
 227. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2013 / 2014
  Wyświetleń: 2215
 228. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2213
 229. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2206
 230. Podatek rolny - deklaracja DR-1, informacja IR-1
  Wyświetleń: 2203
 231. Kontrola wydatków z tytułu administrowania nieruchomościami budynkowymi i gruntowymi (rozdz. 70004 paragraf 4260, 4270, 4300)
  Wyświetleń: 2199
 232. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2161
 233. Konsultacje społeczne projeków uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2155
 234. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”
  Wyświetleń: 2155
 235. Majątek
  Wyświetleń: 2141
 236. Złożone petycje - 2017
  Wyświetleń: 2139
 237. Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2130
 238. Nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2127
 239. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2126
 240. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2125
 241. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2125
 242. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2013 / 2014
  Wyświetleń: 2122
 243. Podatek od środków transportowych - deklaracja DT-1
  Wyświetleń: 2094
 244. Konsultacje społeczne w sprawie: Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2090
 245. Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 2081
 246. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"
  Wyświetleń: 2078
 247. Konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2072
 248. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych na terenie Gminy Toszek – Wilkowiczki (Łączki) oraz Pisarzowice (ul. Polna)
  Wyświetleń: 2071
 249. Doraźna Komisja ds. Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2069
 250. Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: „TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”
  Wyświetleń: 2056
 251. Konsultacje społeczne w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek
  Wyświetleń: 2053
 252. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 11.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2051
 253. Konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2045
 254. Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2034
 255. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi - archiwum
  Wyświetleń: 2034
 256. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa sprzętu - Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Pniowie
  Wyświetleń: 2015
 257. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2015
  Wyświetleń: 2010
 258. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016
  Wyświetleń: 2004
 259. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2001
 260. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013
  Wyświetleń: 1975
 261. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego
  Wyświetleń: 1967
 262. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie
  Wyświetleń: 1950
 263. Zapytanie ofertowe - organizacja wycieczek
  Wyświetleń: 1946
 264. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
  Wyświetleń: 1926
 265. Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata 2012-2016.
  Wyświetleń: 1909
 266. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 1906
 267. Referendum - 2015
  Wyświetleń: 1905
 268. Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw księgowo-kadrowych w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1898
 269. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1896
 270. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1887
 271. Konsultacje społeczne w sprawie:
  Wyświetleń: 1859
 272. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1853
 273. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1850
 274. Budowa kanalizacji Sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
  Wyświetleń: 1837
 275. Informacja o unieważnieniu naboru
  Wyświetleń: 1834
 276. Sprawozdania z pracy Burmistrza Toszka w 2016 r.
  Wyświetleń: 1834
 277. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działek budowlanych
  Wyświetleń: 1832
 278. Zaproszenie do składania ofert na wolne stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 1819
 279. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 1811
 280. "Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
  Wyświetleń: 1807
 281. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1798
 282. Informacja o terminie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1796
 283. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1792
 284. Wybory do Sejmu/Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 1781
 285. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1780
 286. Wybory Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku
  Wyświetleń: 1780
 287. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pniowie
  Wyświetleń: 1778
 288. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2014
  Wyświetleń: 1778
 289. Letnie półkolonie dla dzieci - OPS
  Wyświetleń: 1772
 290. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2014
  Wyświetleń: 1761
 291. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 1754
 292. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1748
 293. Nabór na stanowisko Opiekuna(ki)
  Wyświetleń: 1739
 294. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012
  Wyświetleń: 1734
 295. Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek"
  Wyświetleń: 1728
 296. Ogłoszenie wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1724
 297. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2015
  Wyświetleń: 1713
 298. Kontrole zewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 1707
 299. Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1701
 300. Oświadczenia majątkowe radnych - 2015
  Wyświetleń: 1685
 301. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie
  Wyświetleń: 1683
 302. Konsultacje społeczne w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własność Gminy Toszek.
  Wyświetleń: 1673
 303. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 1672
 304. Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlic dla dzieci i młodzieży z sołectw: Kotulin, Pniów, Paczyna, Sarnów, Toszek
  Wyświetleń: 1666
 305. Kontrola czynności wynikających z nadzoru nad prawidłowością prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1663
 306. Kontrole zewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 1659
 307. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 2015
  Wyświetleń: 1657
 308. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej
  Wyświetleń: 1649
 309. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.
  Wyświetleń: 1634
 310. Informacja o stypendium szkolnym
  Wyświetleń: 1623
 311. Upoważnienie i kontrola wydatków ponoszonych z tytułu dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków
  Wyświetleń: 1623
 312. Sprawozdania z pracy Burmistrza Toszka w 2017 r.
  Wyświetleń: 1614
 313. Program Opieki nad zabytkami Gminy miejsko-wiejskiej Toszek
  Wyświetleń: 1611
 314. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2012/2013
  Wyświetleń: 1604
 315. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze
  Wyświetleń: 1604
 316. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 1604
 317. Oferta na realizację w roku 2013 Rajdu szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego w Raciborzu Koło DFK Toszek
  Wyświetleń: 1599
 318. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2016
  Wyświetleń: 1566
 319. Zaproszenia do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" na rok 2013 na terenie kompleksu boisk sportowych w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1562
 320. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1560
 321. Aktywny Rozwój Zawodowy - Szansą Na Sukces
  Wyświetleń: 1548
 322. Kontrola doraźna w związku z pismem z dnia 3.08.2011r. Śl.P.W.I.S. w Katowicach dot. toalet
  Wyświetleń: 1542
 323. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1539
 324. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
  Wyświetleń: 1538
 325. Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1532
 326. Zapytanie ofertowe - zakup 10 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 1518
 327. Nabory
  Wyświetleń: 1514
 328. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1506
 329. Informacja o terminie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1504
 330. Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Toszku
  Wyświetleń: 1499
 331. Podatek leśny - deklaracja DL-1, informacja IL-1
  Wyświetleń: 1493
 332. Sukcesywna dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 1490
 333. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1490
 334. Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1487
 335. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie
  Wyświetleń: 1487
 336. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2017
  Wyświetleń: 1478
 337. Ogłoszenie o przetargu - informacja
  Wyświetleń: 1477
 338. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1467
 339. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
  Wyświetleń: 1463
 340. Złożone petycje - 2015
  Wyświetleń: 1460
 341. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1449
 342. Konsultacje społeczne w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1438
 343. Jednostki Pomocnicze Gminy - Sołectwa
  Wyświetleń: 1433
 344. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1414
 345. OM Pracowników Samorządowych za rok 2010
  Wyświetleń: 1413
 346. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1411
 347. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2016
  Wyświetleń: 1409
 348. Informacja o terminie XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1402
 349. Konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r. - unieważnienie
  Wyświetleń: 1399
 350. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - 2015
  Wyświetleń: 1398
 351. Zawiadomienie OPS w Toszku dotyczące unieważnienia postępowania pt. Usługi opiekuńcze świadczone w latach 2013-2016
  Wyświetleń: 1397
 352. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1394
 353. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. Wiejskiej oraz ul. Pyskowickiej w Pniowie
  Wyświetleń: 1392
 354. Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1391
 355. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2014
  Wyświetleń: 1388
 356. Informacja o terminie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1386
 357. Przeciwwilgociowe zabezpieczenie kondygnacji piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1386
 358. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1384
 359. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1381
 360. Prowadzone Rejestry
  Wyświetleń: 1377
 361. Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym
  Wyświetleń: 1376
 362. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. - wynik
  Wyświetleń: 1375
 363. Informacja o terminie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1373
 364. Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1369
 365. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1366
 366. Dług Publiczny Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1364
 367. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1364
 368. Roboty remontowe bramy przejazdowej budynku bramnego zamku w Toszku
  Wyświetleń: 1363
 369. Aktualne informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 1362
 370. Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – etap I
  Wyświetleń: 1358
 371. Zapytanie ofertowe - zakup 10 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 1357
 372. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1357
 373. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 1354
 374. Informacja o terminie XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1353
 375. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2014 / 2015
  Wyświetleń: 1351
 376. Plan odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1338
 377. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
  Wyświetleń: 1328
 378. Informacja o terminie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1324
 379. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 15.01.2014 r.
  Wyświetleń: 1318
 380. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 1317
 381. Otwarty konkurs ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1317
 382. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami (...)
  Wyświetleń: 1314
 383. Informacja o terminie XL Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1307
 384. Informacja o terminie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1302
 385. Informacja o terminie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1296
 386. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 1296
 387. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1295
 388. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1286
 389. Konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r.
  Wyświetleń: 1285
 390. Informacja o terminie V Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1278
 391. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014
  Wyświetleń: 1276
 392. Informacja dotyczące Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1272
 393. Informacja na temat udzielenia pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1272
 394. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 11.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1262
 395. Oferta na realizację w roku 2013: "Burgfest - Festyn Zamkowy"przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.Śląskiego w Raciborzu Koło DFK Toszek
  Wyświetleń: 1262
 396. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1261
 397. Zamówienia publiczne - archiwum 2016
  Wyświetleń: 1261
 398. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1254
 399. Informacja o terminie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1250
 400. Informacja o terminie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1250
 401. Opinia RIO
  Wyświetleń: 1249
 402. Informacja o terminie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1241
 403. Informacja o terminie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1235
 404. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1234
 405. Redakcja biuletynu
  Wyświetleń: 1234
 406. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1234
 407. Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
  Wyświetleń: 1231
 408. Zgłoszenie przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1214
 409. Protokół z kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku - zalecenia pokontrolne
  Wyświetleń: 1208
 410. Otwarty konkurs ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1206
 411. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Toszek przeprowadzona w dniach od 2.08.2012 do 19.09.2012 przez RIO w Katowicach
  Wyświetleń: 1205
 412. Informacja OPS dotycząca wygaśnięcia z mocy prawa decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 1204
 413. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1204
 414. Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1202
 415. Komisje Wspólne
  Wyświetleń: 1198
 416. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1198
 417. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1194
 418. Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1192
 419. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy z uwzględnieniem legalności zatrudnienia
  Wyświetleń: 1192
 420. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 2015
  Wyświetleń: 1192
 421. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Grali skocznie Dzieciąteczku" - cykl koncertów kolędowych przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek
  Wyświetleń: 1192
 422. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1189
 423. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  Wyświetleń: 1179
 424. Informacja dotyczące zapisów na półkolonie
  Wyświetleń: 1171
 425. Informacja OPS dotycząca świetlic opiekuńczo-wychowawczych
  Wyświetleń: 1171
 426. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie - Wrzosy
  Wyświetleń: 1171
 427. Roboty budowlane - instalacyjne
  Wyświetleń: 1171
 428. Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra
  Wyświetleń: 1166
 429. Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego “RUCH” Pniów na realizację zadania “Szkolimy i szukamy talenty w tenisie stołowym”
  Wyświetleń: 1161
 430. Protokół Nr L/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1158
 431. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1157
 432. Informacja o terminie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1154
 433. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w sprawie konieczności przeprowadzenia dodatkowego publicznego losowania członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
  Wyświetleń: 1151
 434. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1150
 435. Informacja o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego.
  Wyświetleń: 1144
 436. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w zwiazku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1142
 437. Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1142
 438. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1139
 439. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1136
 440. Konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wsparcia realizacji zadania
  Wyświetleń: 1135
 441. Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 1133
 442. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 1133
 443. Kadencja 2016 -2019
  Wyświetleń: 1129
 444. Ogłoszenie OPS
  Wyświetleń: 1128
 445. Ogłoszenie OPS w Toszku - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1128
 446. Protokół Nr XLVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1124
 447. Jednostki Organizacyjne Gminy
  Wyświetleń: 1123
 448. Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Toszku
  Wyświetleń: 1120
 449. Informacja dla podmiotów publicznych i niepublicznych, uczestniczących w realizacji programu PEAD
  Wyświetleń: 1119
 450. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej"
  Wyświetleń: 1114
 451. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1113
 452. Z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1111
 453. Informacja o terminie I Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 01.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1107
 454. Konsultacje społeczne w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań
  Wyświetleń: 1105
 455. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1104
 456. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2014 r.
  Wyświetleń: 1104
 457. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1101
 458. Informacja o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 23.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1099
 459. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1091
 460. Informacja o terminie XLII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1090
 461. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk plakatów w ramach realizacji projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1088
 462. Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2013 "V Integra czyli Integracyjna Spartakiada im.dr.L.Guttmanna"przez Klub Sportowy KS "Zamkowiec Toszek"
  Wyświetleń: 1079
 463. Ogłoszenie - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1079
 464. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1071
 465. Organizacja konferencji "Aktywny wolontariusz 60+ " przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul.Ziemowita 1/IIIp.
  Wyświetleń: 1070
 466. Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013"
  Wyświetleń: 1067
 467. Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1059
 468. Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1058
 469. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1056
 470. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1055
 471. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1054
 472. Informacja o terminie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1053
 473. Informacja OPS w Toszku dotyczącą naboru na wolne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1048
 474. Konsultacje projektu uchwały w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1045
 475. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1043
 476. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2017
  Wyświetleń: 1040
 477. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015
  Wyświetleń: 1039
 478. Ogłoszenie – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Toszku
  Wyświetleń: 1037
 479. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1037
 480. Dostawa gadżetów promocyjnych w postaci kubków ceramicznych z wizualizacją Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1036
 481. Zapytanie cenowe na stworzenie i utrzymanie platformy e-learningowej w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1034
 482. Ogłoszenie OPS w Toszku - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1033
 483. Informacja o terminie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1030
 484. Przed kamerą , za statywem - czyli z dziennikarstwem na TY
  Wyświetleń: 1029
 485. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1026
 486. Wydruk plakatów promocyjno-informacyjnych
  Wyświetleń: 1026
 487. Informacja o terminie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1021
 488. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku
  Wyświetleń: 1016
 489. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014
  Wyświetleń: 1015
 490. Oferta realizacji zadania publicznego: " Gryfne nuty i Surduty organizacja cyklu koncertów orkiestry dętej"
  Wyświetleń: 1014
 491. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku
  Wyświetleń: 1010
 492. Dostawa słodyczy w dekoracyjnym opakowaniu z promocyjną wizualizacją Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1008
 493. Ogłoszenie – pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku
  Wyświetleń: 1007
 494. Informacja o terminie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1005
 495. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym
  Wyświetleń: 1003
 496. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych w 2014 r.
  Wyświetleń: 999
 497. Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - czerwiec 2013
  Wyświetleń: 997
 498. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.06.2015 r.
  Wyświetleń: 997
 499. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “VI Turniej dzikich drużyn” złożonej przez Klub Sportowy “Zamkowiec” w Toszku
  Wyświetleń: 995
 500. Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 995
 501. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Rowerowi Odkrywcy" – przez Stowarzyszenie WIZAWI Toszek
  Wyświetleń: 993
 502. Protokół z przeprowadzonej konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
  Wyświetleń: 991
 503. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z 16 października 2014 r. - obwody, komisje wyborcze
  Wyświetleń: 990
 504. Ogłoszenie o naborze do Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 990
 505. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 984
 506. Informacja dotycząca naboru na opiekuna w placówkach wsparcia dziennego na terenie Sarnowa, Płużniczki i Kotulina
  Wyświetleń: 978
 507. Informacja dotycząca dyżuru wyborczego
  Wyświetleń: 977
 508. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o stanowisko
  Wyświetleń: 975
 509. Konsultacje społeczne w sprawie: terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 974
 510. Protokół Nr XLIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 26 marca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 972
 511. Informacja o terminie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 971
 512. Miejsca wskazane do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 971
 513. Wydruk papieru firmowego Gminy Toszek
  Wyświetleń: 969
 514. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 967
 515. Petycja w sprawie przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do konkursu dla gmin “Nestle Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017”
  Wyświetleń: 967
 516. Oferta Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych na organizację zadania pn. organizacja IX Międzynarodowych Zawodów Modeli latających "Toszek Cup"
  Wyświetleń: 964
 517. Oświadczenia majątkowe radnych - 2016
  Wyświetleń: 964
 518. Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 19 lutego 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 964
 519. Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 962
 520. Status Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 961
 521. Oferta realizacja zadania publicznego - "Wspieramy talenty"
  Wyświetleń: 959
 522. Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 17 września 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 958
 523. Usługa opracowania logo projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 958
 524. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 957
 525. Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 957
 526. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomosci rolnych na okres 10 lat
  Wyświetleń: 956
 527. Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 955
 528. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie (...)
  Wyświetleń: 950
 529. Protokoły
  Wyświetleń: 948
 530. Informacja OPS w Toszku dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 947
 531. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 947
 532. Uzupełnienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 943
 533. Protokół Nr XLIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 941
 534. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk banerów typu roll-up w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 940
 535. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 938
 536. Informacja o terminie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 937
 537. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 23 grudnia 2014
  Wyświetleń: 937
 538. Zapytanie cenowe na usługę przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 935
 539. Informacja o terminie VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 31.03.2015 r.
  Wyświetleń: 932
 540. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom eminingokokowym serogrupy C
  Wyświetleń: 931
 541. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Jubileuszowe muzykowanie z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej Toszek” złożonej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek
  Wyświetleń: 930
 542. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 929
 543. Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016
  Wyświetleń: 928
 544. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 928
 545. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.
  Wyświetleń: 927
 546. Zapytanie cenowe na opracowanie i produkcję filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 925
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 923
 548. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Gartenfest – Festyn Ogrodowy " – organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.Śląskiego Koło Toszek
  Wyświetleń: 919
 549. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 918
 550. Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 28 maja 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 917
 551. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 916
 552. Protokół Nr XLI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 15 stycznia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 908
 553. Protokół Nr XLVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 23 lipca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 904
 554. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2014/2015
  Wyświetleń: 899
 555. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 899
 556. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu
  Wyświetleń: 897
 557. "Orkiestra dęta najlepsza na Boże Narodzenie” - organizacja warsztatów wyjazdowych dla członków orkiestry i cyklu koncertów bożonarodzeniowych złożonej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin
  Wyświetleń: 896
 558. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 896
 559. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk ulotek w ramach realizacji projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 896
 560. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 896
 561. Oferta KS Zamkowiec na realizację zadania VI Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr L. Guttmanna
  Wyświetleń: 894
 562. Złożone petycje - 2016
  Wyświetleń: 894
 563. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 891
 564. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 891
 565. Konsultacje w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 888
 566. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 888
 567. Oferta zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepelnosprawnych
  Wyświetleń: 887
 568. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
  Wyświetleń: 887
 569. Informacja o terminie IV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 07.01.2015 r.
  Wyświetleń: 886
 570. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 886
 571. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”
  Wyświetleń: 886
 572. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Wyświetleń: 886
 573. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 886
 574. Informacja o terminie VI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 24.02.2015 r.
  Wyświetleń: 885
 575. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Wzrost Poziomu Sportowego, rekreacja ruchowa poprzez kolarstwo ” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy “Toszecka Grupa Kolarska”
  Wyświetleń: 882
 576. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 880
 577. Informacja o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzonych w dniu 27.05.2015 r.
  Wyświetleń: 880
 578. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2016
  Wyświetleń: 879
 579. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.
  Wyświetleń: 878
 580. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Konfrontacje śpiewacze w Gminie Toszek” złożonej przez Stowarzyszenie Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze
  Wyświetleń: 875
 581. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz uruchomienie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Wyświetleń: 873
 582. Informacja OSP w Toszku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014
  Wyświetleń: 869
 583. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku
  Wyświetleń: 868
 584. Informacja o terminie X Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 867
 585. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 26.05.2015 r.
  Wyświetleń: 866
 586. Obwieszczenie o okręgach wyborczych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 864
 587. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 864
 588. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 862
 589. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Wzrost poziomu sportowego, rekreacja ruchowa poprzez kolarstwo ", złożonej przez UKS “Toszecka Grupa Kolarska”
  Wyświetleń: 862
 590. Informacja o wynikach przetargów, przeprowadzonych 22.12.2014 r.
  Wyświetleń: 860
 591. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22.04.2015 r.
  Wyświetleń: 859
 592. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 859
 593. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkowiczkach
  Wyświetleń: 855
 594. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 854
 595. Miejsca do umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 852
 596. Informacja o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzonych w dniu 26.05.2015 r.
  Wyświetleń: 851
 597. Sprawozdanie z pracy Burnistrza Toszka
  Wyświetleń: 851
 598. Zarządzenie Nr 0050.187.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 849
 599. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 847
 600. Burmistrz Toszka informuje, że od dnia 26.07.2014 r. do dnia 08.08.2014 r. włącznie do godz. 15:00 trwają konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 846
 601. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 845
 602. Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 841
 603. Informacja o terminie XLV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 840
 604. Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 838
 605. Zapytanie cenowe na kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 837
 606. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 836
 607. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 20.08.2015 r.
  Wyświetleń: 836
 608. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 834
 609. Zapytanie cenowe na dostawę tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji projektu pn.:
  Wyświetleń: 833
 610. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016- 2030
  Wyświetleń: 832
 611. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 830
 612. Informacja w sprawie opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 828
 613. Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”
  Wyświetleń: 827
 614. Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i Gminy Toszek na lata 2014 - 2019
  Wyświetleń: 825
 615. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Działaj Lokalnie 2014” " złożonej przez Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 825
 616. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: udziału Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Wyświetleń: 825
 617. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - konsultacje
  Wyświetleń: 821
 618. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2015 r.
  Wyświetleń: 818
 619. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 10.09.2015 r.
  Wyświetleń: 814
 620. Nabory
  Wyświetleń: 809
 621. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25.03.2015 r.
  Wyświetleń: 806
 622. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ogródki warzywne
  Wyświetleń: 805
 623. Wybory
  Wyświetleń: 803
 624. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 799
 625. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepelnosprawnych w wyborach do parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 798
 626. Otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015"
  Wyświetleń: 793
 627. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 26.11.2015 r.
  Wyświetleń: 792
 628. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
  Wyświetleń: 791
 629. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 789
 630. Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 789
 631. Informacja na temat listy osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Oracze oraz ul. Wielowiejskiej, które odbędą się 22.12.2014 r.
  Wyświetleń: 788
 632. Informacja o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 20.01.2015 r.
  Wyświetleń: 787
 633. Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
  Wyświetleń: 786
 634. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 782
 635. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22.05.2015 r.
  Wyświetleń: 782
 636. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura wyborów
  Wyświetleń: 776
 637. Oferta zadania publicznego pod nazwą:
  Wyświetleń: 772
 638. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 771
 639. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2015
  Wyświetleń: 760
 640. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku – w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 759
 641. Zarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Toszek dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 757
 642. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 756
 643. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 03.12.2015 r.
  Wyświetleń: 756
 644. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 753
 645. Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 749
 646. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 27.08.2015 r.
  Wyświetleń: 748
 647. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 746
 648. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Szkolnej w Kotliszowicach
  Wyświetleń: 745
 649. Uchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17.09.2014 r.
  Wyświetleń: 744
 650. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 743
 651. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 740
 652. Restrukturyzacja zadłużenia
  Wyświetleń: 740
 653. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2015
  Wyświetleń: 737
 654. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 736
 655. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 734
 656. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 732
 657. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014 r w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmikow województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 727
 658. Możliwość uzyskania pomocy finansowej na likwidację sktutków spowodowanych przez intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r.
  Wyświetleń: 722
 659. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 718
 660. Prelekcja poświęcona odnawialnym źródłom energii, a w szczególności elektrowniom wiatrowym
  Wyświetleń: 712
 661. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna
  Wyświetleń: 708
 662. Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku
  Wyświetleń: 707
 663. Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku
  Wyświetleń: 698
 664. Zarządzenie Nr 0050.115.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 697
 665. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 694
 666. Uchwała Nr XLVIII/512/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17.09.2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 694
 667. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Mażoretki na medal - Udział sekcji mażoretek MAGNOLIA z Kotulina w XVIII Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych"
  Wyświetleń: 691
 668. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rynek 14, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 688
 669. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24.09.2015 r.
  Wyświetleń: 683
 670. Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 02.12.2015 r. na sprzedaż nieruchomości o nr: 360/9 oraz 361/9, położonych w Toszku
  Wyświetleń: 682
 671. Wykaz lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Gliwickiej 15, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 674
 672. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19.02.2015 r.
  Wyświetleń: 670
 673. Zarządzenie Nr 0050.128.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 666
 674. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r
  Wyświetleń: 665
 675. Zapytanie cenowe na dostawę dla Gminy Toszek szczepionki skoniugowanej, adsorbowanej, przeciw meningokokom serogrupy C
  Wyświetleń: 662
 676. Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.275.2014 r. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 662
 677. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karola Miarki 5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 661
 678. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 658
 679. Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o numerze 110/26, przeprowadzonego w dniu 03.09.2015 r.
  Wyświetleń: 656
 680. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 655
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbrosławice znak GG.6220.15.2014 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
  Wyświetleń: 654
 682. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 12.02.2015 r.
  Wyświetleń: 654
 683. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 05.02.2015 r.
  Wyświetleń: 653
 684. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”
  Wyświetleń: 652
 685. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 651
 686. Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 31.12.2014 r. nr rej. 04485-5317-KO64-Ws 01/14
  Wyświetleń: 646
 687. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 09.04.2015 r.
  Wyświetleń: 646
 688. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 645
 689. Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna, oznaczonych ewidencyjnie numerami 360/9 i 361/9, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 644
 690. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26.03.2015 r.
  Wyświetleń: 642
 691. Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.11.2015 r. na sprzedaż nieruchomości o numerze 257/94, położonej w Kotliszowicach
  Wyświetleń: 637
 692. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek.
  Wyświetleń: 635
 693. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kotliszowicach przy ul. Szkolnej, oznaczonej nr 257/94, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 629
 694. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 19 lutego 2015
  Wyświetleń: 628
 695. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 22 stycznia 2015
  Wyświetleń: 625
 696. Zarządzenie Nr 0050.479.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 623
 697. Nabór na stanowisko referenta w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
  Wyświetleń: 621
 698. Zapytanie cenowe na dostawę wyposażenia lokali wyborczych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 621
 699. Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Gliwickiej 15, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 619
 700. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 617
 701. Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pniowie
  Wyświetleń: 608
 702. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ciochowicach przy ul. Osiedlowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 647/62, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 608
 703. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
  Wyświetleń: 606
 704. Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "RUCH" w Pniowie na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. "Promowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Toszek"
  Wyświetleń: 603
 705. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 597
 706. Informacja o terminie XIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 596
 707. Zapytanie cenowe na zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 595
 708. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 20.04.2015 r.
  Wyświetleń: 594
 709. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 5 lutego 2015
  Wyświetleń: 590
 710. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 24.03.2015 r.
  Wyświetleń: 587
 711. Zapytanie cenowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 584
 712. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra
  Wyświetleń: 582
 713. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28.05.2015 r.
  Wyświetleń: 578
 714. Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Karola Miarki 1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
  Wyświetleń: 577
 715. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.11.2015 r.
  Wyświetleń: 577
 716. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.05.2015 r.
  Wyświetleń: 577
 717. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 18.05.2015 r.
  Wyświetleń: 574
 718. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 573
 719. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 568
 720. Informacja o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 28.04.2015 r.
  Wyświetleń: 565
 721. Petycja w sprawie nieprawidłowości przy budowie mostu na drodze krajowej w Pawłowicach gmina Toszek przy działkach 146/118 i 147/31w tym gromadzenia odpadów na działce 185/118
  Wyświetleń: 561
 722. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 553
 723. Informacja o terminie XI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 03.07.2015 r.
  Wyświetleń: 552
 724. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 549
 725. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 15.12.2015 r.
  Wyświetleń: 549
 726. Burmistrz Toszka informuje , że od dnia 30.06.2014 r. do dnia 14.07.2014 r. do godz. 15.00 trwają konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 544
 727. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
  Wyświetleń: 543
 728. Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 541
 729. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 11 czerwca 2015
  Wyświetleń: 537
 730. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20.05.2015 r.
  Wyświetleń: 537
 731. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23.04.2015 r.
  Wyświetleń: 536
 732. Informacje o rozpoczęciu prac obwodowych komisji do spraw referndum w dniu 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 535
 733. Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 535
 734. Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 535
 735. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 527
 736. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 22 października 2015
  Wyświetleń: 525
 737. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.9.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.:
  Wyświetleń: 524
 738. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.04.2015 r.
  Wyświetleń: 524
 739. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
  Wyświetleń: 517
 740. Informacja o terminie XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 07.09.2015 r.
  Wyświetleń: 513
 741. Informacja o terminie IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.05.2015 r.
  Wyświetleń: 512
 742. Zapytanie cenowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 507
 743. Lobbing
  Wyświetleń: 505
 744. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 17.08.2015 r.
  Wyświetleń: 502
 745. Informacja o terminie XV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.10.2015 r.
  Wyświetleń: 499
 746. Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 495
 747. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 21 stycznia 2015
  Wyświetleń: 495
 748. Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015
  Wyświetleń: 492
 749. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 21 maja 2015
  Wyświetleń: 492
 750. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 25 maja 2015
  Wyświetleń: 492
 751. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 28 maja 2015
  Wyświetleń: 490
 752. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.09.2015 r.
  Wyświetleń: 490
 753. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2015 r.
  Wyświetleń: 488
 754. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 487
 755. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 22 stycznia 2015
  Wyświetleń: 483
 756. Informacja o terminie XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.08.2015 r.
  Wyświetleń: 481
 757. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 480
 758. Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 477
 759. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 12 lutego 2015
  Wyświetleń: 477
 760. Konsultacje w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 474
 761. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23.09.2015 r.
  Wyświetleń: 473
 762. Protokół Nr IV/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 471
 763. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek, które odbyły się w dniu 24.11.2015 r.
  Wyświetleń: 469
 764. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 12 luty 2015
  Wyświetleń: 469
 765. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 467
 766. Zarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 463
 767. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 461
 768. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 460
 769. Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 459
 770. Protokół Nr XIV/2015 z XIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 457
 771. Protokół Nr XV/2015 z XV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 października 2015 r.
  Wyświetleń: 452
 772. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 5 stycznia 2015
  Wyświetleń: 451
 773. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 449
 774. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 14.01.2016 r.
  Wyświetleń: 446
 775. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015
  Wyświetleń: 445
 776. Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 444
 777. Protokół Nr VI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 444
 778. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 443
 779. Informacja o terminie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 442
 780. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 26 marca 2015
  Wyświetleń: 439
 781. Zapytanie cenowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 439
 782. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 437
 783. Protokół Nr XII/2015 z XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 437
 784. Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
  Wyświetleń: 436
 785. Protokół Nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 435
 786. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 430
 787. Zarządzenie Nr 0050.168.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2501 r.
  Wyświetleń: 429
 788. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Strzeleckiej 10, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 428
 789. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 428
 790. Protokół Nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 427
 791. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 423
 792. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „7 Turniej Dzikich Drużyn”
  Wyświetleń: 420
 793. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 18 maja 2015
  Wyświetleń: 419
 794. Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap II
  Wyświetleń: 419
 795. Konsultacje w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 416
 796. Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 415
 797. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 20 maja 2015
  Wyświetleń: 414
 798. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 19 stycznia 2015
  Wyświetleń: 414
 799. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 17 września 2015
  Wyświetleń: 410
 800. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 409
 801. Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 409
 802. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 408
 803. Konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 406
 804. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 24 marca 2015
  Wyświetleń: 406
 805. Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 405
 806. Informacja o terminie XVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 21.12.2015 r.
  Wyświetleń: 404
 807. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 404
 808. Zarządzenie Nr 0050.163.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 404
 809. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 402
 810. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 402
 811. Protokół Nr IX/2015 z IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 399
 812. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  Wyświetleń: 396
 813. Zarządzenie Nr 0050.248.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 396
 814. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 395
 815. Protokół Nr X/2015 z X Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 390
 816. Informacja o warunkach dopisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 389
 817. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie
  Wyświetleń: 389
 818. Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 389
 819. Doraźna Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 387
 820. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 17 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 387
 821. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 384
 822. Wykaz nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 382
 823. Protokół Nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 381
 824. Informacja o terminie XX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 380
 825. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 20 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 379
 826. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 377
 827. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 376
 828. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.01.2016 r.
  Wyświetleń: 376
 829. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 21.01.2016 r.
  Wyświetleń: 375
 830. Protokół Nr XIII/2015 z XIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 7 września 2015
  Wyświetleń: 374
 831. Protokół Nr XLVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 17 września 2014 r o godz. 17.00
  Wyświetleń: 374
 832. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 23 września 2015
  Wyświetleń: 372
 833. Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
  Wyświetleń: 370
 834. Zarządzenie Nr 0050.165.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 370
 835. Petycja o utworzenie przez Kierownika JST – “biblioteczki samorządowca” – w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji
  Wyświetleń: 369
 836. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą
  Wyświetleń: 368
 837. Protokół Nr XI/2015 z XI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 3 lipca 2015
  Wyświetleń: 367
 838. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 366
 839. Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 360
 840. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Wzrost umiejętności kolarskich członków TGK poprzez udział w Narodowym Programie Szkółek Kolarskich”
  Wyświetleń: 358
 841. Konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 357
 842. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 356
 843. Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”
  Wyświetleń: 352
 844. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 352
 845. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 25 marca 2015
  Wyświetleń: 350
 846. Zarządzenie Nr 0050.228.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 349
 847. Informacja o terminie XIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.02.2016 r.
  Wyświetleń: 348
 848. Przebudowa drogi gminnej ul. Górnej w Wilkowiczkach
  Wyświetleń: 348
 849. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 346
 850. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 346
 851. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 22 maja 2015
  Wyświetleń: 345
 852. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom eminingokokowym serogrupy C w roku 2015
  Wyświetleń: 344
 853. Zapewnienie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyświetleń: 342
 854. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 335
 855. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 335
 856. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 26 listopada 2015
  Wyświetleń: 330
 857. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 24 września 2015
  Wyświetleń: 329
 858. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 325
 859. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 324
 860. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 324
 861. Zapytanie cenowe na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek
  Wyświetleń: 323
 862. Uzupełnienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 322
 863. Zarządzenie Nr 0050.229.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r w sprawie:
  Wyświetleń: 318
 864. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. G. Morcinka w Toszku i ul. Parkowej w Pniowie
  Wyświetleń: 314
 865. PETYCJE
  Wyświetleń: 311
 866. Zapytanie cenowe na dostawę mebli biurowych do następujących pomieszczeń: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Referat Organizacyjny, Archiwum w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 311
 867. Protokół Nr XVI/2015 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 306
 868. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 297
 869. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 297
 870. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 3 grudnia 2015
  Wyświetleń: 293
 871. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.03.2016 r.
  Wyświetleń: 289
 872. Obwieszczenie w sprawie
  Wyświetleń: 287
 873. Zestawienia danych o udzielonych dotacjach przez Gminę Toszek w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 286
 874. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Rynek 5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 285
 875. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 362/9
  Wyświetleń: 279
 876. Protokół Nr XVII/2015 z XVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 279
 877. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 21.04.2016 r.
  Wyświetleń: 275
 878. Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Toszku
  Wyświetleń: 270
 879. Zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"
  Wyświetleń: 269
 880. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie
  Wyświetleń: 268
 881. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 267
 882. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 17 listopada 2015
  Wyświetleń: 266
 883. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 14 stycznia 2016
  Wyświetleń: 263
 884. Wyniki badań wody luty 2016 r.
  Wyświetleń: 263
 885. Przetarg nieograniczony - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 260
 886. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.9.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:
  Wyświetleń: 259
 887. Petycja w sprawie: zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta
  Wyświetleń: 259
 888. Protokół Nr XVIII/2016 z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 259
 889. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 10 lat
  Wyświetleń: 257
 890. Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 1189/99 i 1190/99, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 254
 891. Zapytanie ofertowe dot. "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia"
  Wyświetleń: 253
 892. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1130/32 orz 1131/33, położonej w Pniowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 251
 893. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
  Wyświetleń: 250
 894. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 247
 895. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 243
 896. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Tanecznym krokiem z MASTER DANCE”
  Wyświetleń: 243
 897. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016
  Wyświetleń: 240
 898. Nabór na wolne stanowisko specjalisty w ramach zastępstwa w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 239
 899. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 381/8 i 382/8
  Wyświetleń: 238
 900. Przetarg nieograniczony - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu "Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
  Wyświetleń: 238
 901. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 238
 902. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie numerem 362/9, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 237
 903. Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej jako działka nr 362/9, który odbył się 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 236
 904. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 235
 905. Drugie zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"
  Wyświetleń: 233
 906. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.03.2016 r.
  Wyświetleń: 230
 907. Zapytanie cenowe nr ORG.2600.73.2016 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 227
 908. Protokół Nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 226
 909. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej ewidencyjnie numerem 903/1, położonej w Paczynce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 222
 910. Informacja o terminie XXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 26.04.2016 r.
  Wyświetleń: 221
 911. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
  Wyświetleń: 220
 912. W związku z trwającymi pracami nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek, w terminie od dnia 3 października 2016r. do dnia 24 października 2016r.  projekt zmiany studium zostaje wyłożony do publiczneg
  Wyświetleń: 218
 913. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Dworcowej 29, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 218
 914. Zapytanie ofertowe dot. Zakup materiałów papierniczych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 218
 915. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 218
 916. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Zorganizowanie zgrupowania letniego”
  Wyświetleń: 216
 917. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 25 lutego 2016
  Wyświetleń: 214
 918. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 212
 919. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 212
 920. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku po modernizacji układu pomiarowego
  Wyświetleń: 210
 921. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 209
 922. Protokół Nr XX/2016 z XX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 206
 923. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek, który odbył się w dniu 24.10.2016 r.
  Wyświetleń: 205
 924. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 5 listopada 2015
  Wyświetleń: 202
 925. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 201
 926. Protokół Nr XXI/2016 z XXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 199
 927. Kontrole zewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 198
 928. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 10 września 2015
  Wyświetleń: 198
 929. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 15 grudnia 2015
  Wyświetleń: 198
 930. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Toszka w 2015 roku
  Wyświetleń: 198
 931. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 17 marca 2016
  Wyświetleń: 197
 932. Wyniki badań wody po wykonanej wymianie rury pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody Szpital Toszek a zbiornikiem wody zapasowej, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
  Wyświetleń: 197
 933. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 196
 934. Petycja w sprawie “zagrożenia związane ze scalaniem gruntów”.
  Wyświetleń: 196
 935. Obwieszczenie w sprawie
  Wyświetleń: 195
 936. Petycja w sprawie "remontu drogi dojazdowej od cmentarza do leśniczówki w Paczynie"
  Wyświetleń: 195
 937. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 194
 938. Wyniki z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 192
 939. Petycja w sprawie wysokości opłat na targowisku miejskim
  Wyświetleń: 191
 940. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych w Toszku
  Wyświetleń: 189
 941. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 25 stycznia 2016
  Wyświetleń: 188
 942. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 188
 943. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 186
 944. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 184
 945. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 183
 946. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 183
 947. Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
  Wyświetleń: 182
 948. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 02.06.2016 r.
  Wyświetleń: 182
 949. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 181
 950. Informacja o terminie III Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.12.2014 r.
  Wyświetleń: 178
 951. Program Opieki nad zabytkami Gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 176
 952. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 174
 953. Informacja o terminie XXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 173
 954. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 23 czerwca 2016
  Wyświetleń: 172
 955. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 24 maja 2016
  Wyświetleń: 171
 956. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Toszku w 2015 roku
  Wyświetleń: 170
 957. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 2 czerwca 2016
  Wyświetleń: 168
 958. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 168
 959. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 3 marca 2016
  Wyświetleń: 167
 960. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.05.2016 r.
  Wyświetleń: 167
 961. Informacja o terminie XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.08.2016 r.
  Wyświetleń: 164
 962. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 164
 963. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
  Wyświetleń: 164
 964. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 7 marca 2016
  Wyświetleń: 163
 965. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 06.06.2016 r.
  Wyświetleń: 163
 966. Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 162
 967. Raport nr TLA-W-09/05/16 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 161
 968. Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 159
 969. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 159
 970. Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.06.2016 r.
  Wyświetleń: 158
 971. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 6 czerwca 2016
  Wyświetleń: 156
 972. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Specjalisty w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 155
 973. Protokół Nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 155
 974. Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 16.08.2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 152
 975. Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna.
  Wyświetleń: 151
 976. Protokół Nr XXIII/2016 z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 151
 977. Informacja o terminie XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 28.07.2016 r.
  Wyświetleń: 150
 978. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 150
 979. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 148
 980. Zarządzenie Nr 0050.288.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 148
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 26.07.2016 r.
  Wyświetleń: 148
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 146
 983. KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOSZEK W ROKU 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
  Wyświetleń: 145
 984. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 144
 985. Petycja w sprawie Remontu ul. Stary Młyn oraz przejścia pieszego w kierunku ul. Konopnickiej
  Wyświetleń: 142
 986. Protokół Nr XXII/2016 z XXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 140
 987. Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Centrum Usług Wspólnych w Toszku
  Wyświetleń: 138
 988. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 22 września 2016
  Wyświetleń: 138
 989. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.08.2016 r.
  Wyświetleń: 138
 990. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 20.10.2016 r.
  Wyświetleń: 135
 991. Protokół Nr XXVI/2016 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 września 2016 r.
  Wyświetleń: 134
 992. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.13.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 133
 993. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
  Wyświetleń: 133
 994. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 22.09.2016 r.
  Wyświetleń: 131
 995. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Zorganizowanie zgrupowania letniego”
  Wyświetleń: 130
 996. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 30 maja 2016
  Wyświetleń: 130
 997. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 129
 998. Informacja o terminie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.09.2016 r.
  Wyświetleń: 126
 999. Informacja o terminie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.10.2016 r.
  Wyświetleń: 126
 1000. Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za I półrocze 2016 r. oraz Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy i Miasta Toszek za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 126
 1001. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 125
 1002. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 26 lipca 2016
  Wyświetleń: 125
 1003. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2016
  Wyświetleń: 123
 1004. Zapytanie cenowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 123
 1005. Zarządzenie Nr 0050.287.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 123
 1006. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 12 października 2016
  Wyświetleń: 122
 1007. Raport nr 16/2016/3/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 118
 1008. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 18.10.2016 r.
  Wyświetleń: 117
 1009. Petycja mieszkańców Ciochowic w sprawie podjęcia przez Burmistrza Toszka odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia związanego z budową składów magazynowych w sołectwie Ciochowice
  Wyświetleń: 116
 1010. Protokół Nr XXVII/2016 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 października 2016 r.
  Wyświetleń: 116
 1011. Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 116
 1012. Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ulicach Twardowskiego, Guttmanna w Toszku
  Wyświetleń: 115
 1013. Protokół Nr XXVIII/2016 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 115
 1014. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 114
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 112
 1016. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 110
 1017. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.12.2016 r.
  Wyświetleń: 110
 1018. Raport nr 16/2016/4/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 109
 1019. Informacja o terminie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 108
 1020. Raport nr 16/2016/5/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 108
 1021. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów papierniczych i biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 108
 1022. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 104
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 104
 1024. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016
  Wyświetleń: 102
 1025. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 20 października 2016
  Wyświetleń: 102
 1026. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat oraz na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 102
 1027. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 102
 1028. Protokół Nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 100
 1029. Informacja o terminie XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.01.2017 r.
  Wyświetleń: 99
 1030. Protokół Nr XXIX/2016 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 99
 1031. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 18 października 2016
  Wyświetleń: 98
 1032. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 24 listopada 2016
  Wyświetleń: 98
 1033. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 98
 1034. Informacja o terminie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 97
 1035. Petycja w sprawie publikacji wniosku o udzielnie informacji publicznej na stronie www lub BIP
  Wyświetleń: 94
 1036. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia
  Wyświetleń: 94
 1037. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 14.12.2016 r.
  Wyświetleń: 94
 1038. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “A3D Toszek na Grand Prix Europy 2017”
  Wyświetleń: 93
 1039. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016
  Wyświetleń: 93
 1040. Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej 1.
  Wyświetleń: 92
 1041. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”
  Wyświetleń: 91
 1042. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - 2016
  Wyświetleń: 90
 1043. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Toszek przeprowadzona w dniach od 17.010.2016 do 30.11.2016 przez RIO w Katowicach
  Wyświetleń: 88
 1044. Raport nr 0016/2016/6/1 z badań  próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 88
 1045. Petycja w sprawie remontu ul. Leśniczówka w Ciochowicach
  Wyświetleń: 87
 1046. Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północnej stronie sołectwa Ciochowice
  Wyświetleń: 86
 1047. Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w Boguszycach, przeznaczonej do przeniesienia własności zajętej działki w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 86
 1048. Oferta zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 83
 1049. Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 83
 1050. Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 94, od skrzyżowania ul. Toszeckiej od str. Ciochowic w kierunku Toszka
  Wyświetleń: 81
 1051. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017
  Wyświetleń: 81
 1052. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 12.01.2017 r.
  Wyświetleń: 81
 1053. Zapytanie ofertowe na “Obsługę bankową budżetu Centrum Kultury “Zamek w Toszku”
  Wyświetleń: 80
 1054. Organizacja jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 79
 1055. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 17 stycznia 2017
  Wyświetleń: 79
 1056. Oferta zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: “Rosenmontag- odrobina Nadrenii w Toszku”
  Wyświetleń: 77
 1057. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2017
  Wyświetleń: 74
 1058. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 8 grudnia 2016
  Wyświetleń: 74
 1059. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17.01.2017 r.
  Wyświetleń: 73
 1060. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
  Wyświetleń: 72
 1061. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1062. Informacja o terminie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 70
 1063. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 12 października 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 1064. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 18 stycznia 2017
  Wyświetleń: 67
 1065. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 66
 1066. Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi - ul. Polnej w Paczynie
  Wyświetleń: 65
 1067. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
  Wyświetleń: 64
 1068. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 16.02.2017 r.
  Wyświetleń: 64
 1069. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 64
 1070. Ogłoszenie na wybór realizatora Programu szczepień – meningokoki
  Wyświetleń: 63
 1071. Informacja o terminie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1072. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 12 stycznia 2017
  Wyświetleń: 62
 1073. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 14 grudnia 2016
  Wyświetleń: 62
 1074. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1075. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: “Gra Miejska “Szlakiem toszeckich tajemnic””, złożonej przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej
  Wyświetleń: 61
 1076. Zakup materiałów papierniczych w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 61
 1077. Ogłoszenie na wybór realizatora Programu szczepień – pneumokoki
  Wyświetleń: 60
 1078. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011 r. oraz Uchwały Nr XXIII/197/2016 Rady powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1079. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach
  Wyświetleń: 58
 1080. Protokół Nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1081. Petycja w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowej w Paczynie
  Wyświetleń: 54
 1082. Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2016r. przesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pismem znak NS/HK-0230W-8/17 z dnia 02.03.2017 r.
  Wyświetleń: 53
 1083. Raport nr 0016/2017/1/2 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 50
 1084. Protokół z Komisji Budżetu i Finansów która odbyła się w dniu 19 stycznia 2017
  Wyświetleń: 49
 1085. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pismem znak NS/HK-4561-20/D-37/17 z dnia 06.03.2017 r. (data wpływu 14.03.2017 r.) przesłał do burmistrza Toszka Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za  2016 r.
  Wyświetleń: 48
 1086. Petycja w sprawie utworzenia przedszkola w Kotulinie, poprzez zakup istniejącego budynku bądź wybudowanie nowego obiektu
  Wyświetleń: 48
 1087. Protokół z Komisji Statutowej która odbyła się w dniu 16 lutego 2017
  Wyświetleń: 47
 1088. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 23 lutego 2017
  Wyświetleń: 47
 1089. Konsultacje społeczne „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”
  Wyświetleń: 40
 1090. Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 39
 1091. Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi ziemnej do nieruchomości przy ul. Kolejowej 23, 24 w Kotulinie
  Wyświetleń: 39
 1092. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.03.2017 r.
  Wyświetleń: 38
 1093. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 35
 1094. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Toszka w 2016 roku
  Wyświetleń: 32
 1095. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Toszku w 2016 roku
  Wyświetleń: 32
 1096. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 05.04.2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1097. Informacja o terminie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 28
 1098. Protokół z Komisji Rolnictwa i Gospodarki która odbyła się w dniu 16 marca 2017
  Wyświetleń: 28
 1099. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku
  Wyświetleń: 26
 1100. Protokół Nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 1101. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017
  Wyświetleń: 24
 1102. Zakup materiałów do prezentacji doświadczeń uczniowskich podczas Maratonów Naukowych w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 23
 1103. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 22
 1104. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokokowym serogrupy C w roku 2017
  Wyświetleń: 21
 1105. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 5 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 17
 1106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16.05.2017 r.
  Wyświetleń: 17
 1107. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 08.05.2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1108. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 10.05.2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1109. Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
  Wyświetleń: 10
 1110. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 7
 1111. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:
  Wyświetleń: 6
 1112. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:
  Wyświetleń: 6
 1113. Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 4
 1114. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.04.2017r. w następujących punktach:
  Wyświetleń: 4
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00