Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
56911558496163974600753336599171636515940000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
568855239149203482884862750256542804759847190555535559476380
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
419424072437561346845558040399475264403651950476794247346301
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273113224332971212232434128279335523461136446428574274435938
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
188162418728563217872085919199220672193621191275082403422539
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
003126232102126141386122431134571457815096
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 206462
 2. Zamówienia do 30.000 euro
  Wyświetleń: 82586
 3. Nabory
  Wyświetleń: 47969
 4. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 40003
 5. Dzierżawa nieruchomiści - przetargi
  Wyświetleń: 38826
 6. Konkursy
  Wyświetleń: 31753
 7. Sprzedaż nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 31559
 8. Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 28013
 9. Zamówienia Publiczne - ZOPO
  Wyświetleń: 22278
 10. Archiwum naborów
  Wyświetleń: 17553
 11. Komórki organizacyje Urzędu
  Wyświetleń: 16831
 12. Burmistrz Toszka
  Wyświetleń: 16378
 13. Kontakt
  Wyświetleń: 14744
 14. Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 14403
 15. Uchwały 2012
  Wyświetleń: 12613
 16. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 12555
 17. Zarządzenia Burmistrza - rok 2013
  Wyświetleń: 12324
 18. Archiwum konsultacji
  Wyświetleń: 12279
 19. Zamówienia publiczne - archiwum 2013
  Wyświetleń: 11890
 20. Uchwały 2013
  Wyświetleń: 11773
 21. Zamówienia Publiczne CK "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 11587
 22. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2011
  Wyświetleń: 11460
 23. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11185
 24. Zamówienia Publiczne - OPS
  Wyświetleń: 10424
 25. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10347
 26. Najem nieruchomości - przetargi
  Wyświetleń: 10100
 27. Zarządzenia Burmistrza - rok 2012
  Wyświetleń: 9995
 28. Zarządzenia Burmistrza - rok 2014
  Wyświetleń: 9901
 29. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 9697
 30. Zawiadomienia o sesji i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 9536
 31. Program współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  Wyświetleń: 9427
 32. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 9314
 33. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 8833
 34. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8768
 35. Konkursy - archiwum
  Wyświetleń: 8124
 36. Oferty pracy
  Wyświetleń: 8082
 37. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8069
 38. Zarządzenia, regulaminy dotyczące naborów
  Wyświetleń: 7997
 39. Archiwum nieruchomości
  Wyświetleń: 7994
 40. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7771
 41. Skład Rady Miejskiej w Toszku 2010–2014
  Wyświetleń: 7748
 42. Ogłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 7390
 43. Archiwum ofert
  Wyświetleń: 7377
 44. Oświadczenia majątkowe Burmistrza
  Wyświetleń: 7334
 45. Szkoła Podstawowa w Paczynie - dane jednostki
  Wyświetleń: 7201
 46. Zamówienia Publiczne CK "Zamek w Toszku" - archiwum
  Wyświetleń: 7173
 47. Struktura organizacyjna Urzędu
  Wyświetleń: 7114
 48. Paczyna
  Wyświetleń: 7008
 49. Dane i organizacja jednostki
  Wyświetleń: 6969
 50. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2015
  Wyświetleń: 6957
 51. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6859
 52. Zamówienia publiczne - archiwum 2014
  Wyświetleń: 6800
 53. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2010
  Wyświetleń: 6760
 54. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 6740
 55. Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 6701
 56. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 6690
 57. Ligota Toszecka
  Wyświetleń: 6663
 58. Oferty
  Wyświetleń: 6517
 59. Ciochowice
  Wyświetleń: 6483
 60. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie - dane jednostki
  Wyświetleń: 6450
 61. Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 6405
 62. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6382
 63. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6343
 64. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 6322
 65. Strategia Rozwoju Gminy Toszek
  Wyświetleń: 6230
 66. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6225
 67. Protokoły z prac Komisji
  Wyświetleń: 6207
 68. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
  Wyświetleń: 6140
 69. Publiczne Przedszkole w Toszku - dane jednostki
  Wyświetleń: 6061
 70. Boguszyce
  Wyświetleń: 5967
 71. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - aktualizacja 2015
  Wyświetleń: 5961
 72. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 5906
 73. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2013
  Wyświetleń: 5905
 74. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 5874
 75. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2013 r.
  Wyświetleń: 5851
 76. Kotulin
  Wyświetleń: 5845
 77. Szkoła Podstawowa w Kotulinie - dane jednostki
  Wyświetleń: 5821
 78. Wybory Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015)
  Wyświetleń: 5809
 79. Sprzedaż nieruchomości - Tryb bezprzetargowy
  Wyświetleń: 5739
 80. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 5733
 81. Oświadczenia majątkowe radnych 2012
  Wyświetleń: 5648
 82. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2012 r.
  Wyświetleń: 5606
 83. Zamówienia publiczne do 30.000 euro
  Wyświetleń: 5568
 84. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5457
 85. Pniów
  Wyświetleń: 5454
 86. Pawłowice
  Wyświetleń: 5453
 87. Paczynka
  Wyświetleń: 5313
 88. Kotliszowice
  Wyświetleń: 5290
 89. Pisarzowice
  Wyświetleń: 5269
 90. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 5228
 91. Oświadczenia majątkowe radnych 2011
  Wyświetleń: 5217
 92. Toszek Osiedle Oracze
  Wyświetleń: 5170
 93. Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty
  Wyświetleń: 5168
 94. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 5102
 95. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5052
 96. Aktualności - ZOPO
  Wyświetleń: 5048
 97. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2011
  Wyświetleń: 5043
 98. Archiwum - ZOPO
  Wyświetleń: 5027
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2012
  Wyświetleń: 4978
 100. Burmistrz Toszka
  Wyświetleń: 4944
 101. Sarnów
  Wyświetleń: 4937
 102. Skład Komisji, kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4912
 103. Zastępca Burmistrza Toszka
  Wyświetleń: 4912
 104. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 4907
 105. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4902
 106. Zamówienia do 30.000 euro - archiwum
  Wyświetleń: 4902
 107. Nieruchomości w stosunku do których istnieje możliwość zakupu
  Wyświetleń: 4823
 108. Wilkowiczki
  Wyświetleń: 4818
 109. Oświadczenia majątkowe radnych 2010
  Wyświetleń: 4810
 110. Pomoc publiczna - osoby prawne i fizyczne
  Wyświetleń: 4788
 111. Nabory - CK Zamek
  Wyświetleń: 4766
 112. Uchwały 2015
  Wyświetleń: 4722
 113. Kontrole wewnętrzne 2011
  Wyświetleń: 4632
 114. Zamówienia publiczne - archiwum 2012
  Wyświetleń: 4632
 115. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4585
 116. Statut Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4545
 117. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 4544
 118. Płużniczka
  Wyświetleń: 4511
 119. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 4511
 120. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2012
  Wyświetleń: 4481
 121. Dzierżawa nieruchomości - archiwum
  Wyświetleń: 4441
 122. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 4389
 123. Kontrole zewnętrzne 2011
  Wyświetleń: 4383
 124. Najem nieruchomości - archiwum
  Wyświetleń: 4358
 125. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4351
 126. Zamówienia publiczne - archiwum
  Wyświetleń: 4342
 127. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 4282
 128. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4260
 129. Proboszczowice
  Wyświetleń: 4187
 130. Nabór na wolne stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 4085
 131. Kontrole zewnętrzne 2012
  Wyświetleń: 4051
 132. Skład Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 3985
 133. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2016
  Wyświetleń: 3950
 134. Zawiadomienia o sesji i planowany porządek obrad
  Wyświetleń: 3920
 135. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2010
  Wyświetleń: 3870
 136. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - nowy tekst ogłoszenia
  Wyświetleń: 3815
 137. Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3815
 138. Nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 3785
 139. Projekty realizaowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3765
 140. Zamówienia do 14.000 euro - archiwum
  Wyświetleń: 3732
 141. Nabór na wolne stanowisko na Specjalistę Pracy z Rodziną
  Wyświetleń: 3723
 142. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3710
 143. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3596
 144. Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 3532
 145. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 3521
 146. Nabór na wolne stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 3494
 147. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3472
 148. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3469
 149. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3432
 150. Protokoły z prac Komisji
  Wyświetleń: 3429
 151. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3421
 152. Spółdzielnia socjalna w Toszku
  Wyświetleń: 3420
 153. Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 3412
 154. Kontrole zewnętrzne 2013
  Wyświetleń: 3408
 155. Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3381
 156. Wspólne komisje stałe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3366
 157. Nabór na wolne stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 3348
 158. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2014 r.
  Wyświetleń: 3297
 159. Usługi odbioru i wywozu selektywnie zebranych odpadów w workach od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 3274
 160. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3265
 161. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 3260
 162. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3236
 163. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji
  Wyświetleń: 3234
 164. Archiwum ofert pracy
  Wyświetleń: 3221
 165. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3192
 166. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3147
 167. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3130
 168. Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 3061
 169. Remont odcinka drogi gminnej – ul. Wiejskiej w Kotulinie
  Wyświetleń: 3052
 170. Uchwały 2016
  Wyświetleń: 3050
 171. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 3039
 172. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2014
  Wyświetleń: 3018
 173. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 3013
 174. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2983
 175. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2971
 176. Nabór na stanowisko referenta do spraw administracyjno kadrowych w Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 2965
 177. Dostawa samoprzylepnych naklejek informacyjno-promocyjnych na sprzęt w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 2962
 178. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2943
 179. Oświadczenia majątkowe pracowników OPS
  Wyświetleń: 2928
 180. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu “MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
  Wyświetleń: 2925
 181. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
  Wyświetleń: 2913
 182. Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2911
 183. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2906
 184. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
  Wyświetleń: 2888
 185. Komisja Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 2887
 186. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 2868
 187. Przedmiot działania i kompetencje
  Wyświetleń: 2865
 188. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2802
 189. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2013
  Wyświetleń: 2798
 190. Wspólne komisje stałe Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2791
 191. Nabór na wolne stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 2755
 192. Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
  Wyświetleń: 2740
 193. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2735
 194. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
  Wyświetleń: 2732
 195. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2724
 196. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2687
 197. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 - przedłużenie terminu konsultacji
  Wyświetleń: 2686
 198. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 2686
 199. Przetarg nieograniczony - zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Toszek w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 2681
 200. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 2672
 201. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka
  Wyświetleń: 2669
 202. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w Gminie Toszek – Ligota Toszecka (ul. Laura) oraz Paczyna (ul. Ogrodowa)
  Wyświetleń: 2667
 203. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2655
 204. Status prawny ośrodka
  Wyświetleń: 2655
 205. Nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny - wyniki naboru
  Wyświetleń: 2607
 206. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2013
  Wyświetleń: 2606
 207. Referat Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 2586
 208. Zamówienia publiczne - archiwum 2015
  Wyświetleń: 2580
 209. Skład Komisji, kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2578
 210. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2573
 211. Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2562
 212. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2551
 213. Planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 2548
 214. Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2541
 215. Konsultacje społeczne w sprawie:
  Wyświetleń: 2541
 216. Złożone petycje - 2017
  Wyświetleń: 2539
 217. Nabór na wolne stanowisko Starszy Specjalista Pracy z Rodziną - wyniki naboru
  Wyświetleń: 2534
 218. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek w ramach realizacji projektu pn.:
  Wyświetleń: 2518
 219. Podatek od nieruchomości - informacje dotyczące stawek, deklaracja DN-1, informacja IN-1
  Wyświetleń: 2514
 220. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2012 r.
  Wyświetleń: 2487
 221. Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2480
 222. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego - koordynator działu pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2467
 223. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
  Wyświetleń: 2452
 224. Oświadczenia majątkowe radnych 2013
  Wyświetleń: 2449
 225. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2448
 226. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2431
 227. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2427
 228. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: założenia Spółdzielni Socjalnej „TOSZANKA” i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 2424
 229. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2401
 230. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2389
 231. Podatek rolny - deklaracja DR-1, informacja IR-1
  Wyświetleń: 2378
 232. Kontrola wydatków z tytułu administrowania nieruchomościami budynkowymi i gruntowymi (rozdz. 70004 paragraf 4260, 4270, 4300)
  Wyświetleń: 2372
 233. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 2015
  Wyświetleń: 2345
 234. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2013 / 2014
  Wyświetleń: 2331
 235. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2329
 236. Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących utrzymania porządku i czystości w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 2324
 237. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2309
 238. Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej 1.
  Wyświetleń: 2284
 239. Konsultacje społeczne w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Toszek
  Wyświetleń: 2282
 240. Oświadczenia majątkowe radnych - 2015
  Wyświetleń: 2268
 241. Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”
  Wyświetleń: 2255
 242. Podatek od środków transportowych - deklaracja DT-1
  Wyświetleń: 2247
 243. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi - archiwum
  Wyświetleń: 2242
 244. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 2242
 245. Majątek
  Wyświetleń: 2237
 246. Nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2237
 247. Konsultacje społeczne projeków uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2224
 248. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2015
  Wyświetleń: 2222
 249. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 2219
 250. Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2214
 251. Konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2213
 252. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2210
 253. Sprawozdania z pracy Burmistrza Toszka w 2016 r.
  Wyświetleń: 2209
 254. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013
  Wyświetleń: 2202
 255. Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: „TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”
  Wyświetleń: 2196
 256. Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 2189
 257. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2013 / 2014
  Wyświetleń: 2183
 258. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2013 roku"
  Wyświetleń: 2178
 259. Konsultacje społeczne w sprawie: Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2178
 260. Doraźna Komisja ds. Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2177
 261. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych na terenie Gminy Toszek – Wilkowiczki (Łączki) oraz Pisarzowice (ul. Polna)
  Wyświetleń: 2174
 262. Konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2168
 263. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 11.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2161
 264. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - archiwum
  Wyświetleń: 2152
 265. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016
  Wyświetleń: 2131
 266. Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2126
 267. Referendum - 2015
  Wyświetleń: 2122
 268. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa sprzętu - Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Pniowie
  Wyświetleń: 2109
 269. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 2098
 270. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 2090
 271. Zapytanie ofertowe - organizacja wycieczek
  Wyświetleń: 2089
 272. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego
  Wyświetleń: 2078
 273. Konsultacje społeczne w sprawie:
  Wyświetleń: 2063
 274. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - 2016
  Wyświetleń: 2061
 275. Wybory do Sejmu/Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2059
 276. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie
  Wyświetleń: 2056
 277. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.
  Wyświetleń: 2037
 278. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 2032
 279. Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Toszek na lata 2012-2016.
  Wyświetleń: 2015
 280. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2011
 281. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2017
  Wyświetleń: 2002
 282. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1999
 283. Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw księgowo-kadrowych w Ośrodku Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1994
 284. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2014
  Wyświetleń: 1963
 285. Budowa kanalizacji Sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
  Wyświetleń: 1959
 286. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1959
 287. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1945
 288. Informacja o unieważnieniu naboru
  Wyświetleń: 1940
 289. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży działek budowlanych
  Wyświetleń: 1938
 290. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2014
  Wyświetleń: 1932
 291. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1930
 292. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2015
  Wyświetleń: 1927
 293. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pniowie
  Wyświetleń: 1921
 294. "Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"
  Wyświetleń: 1917
 295. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1909
 296. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012
  Wyświetleń: 1903
 297. Zaproszenie do składania ofert na wolne stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku
  Wyświetleń: 1899
 298. Informacja o terminie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1893
 299. Kontrole zewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 1879
 300. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1877
 301. Sprawozdania z pracy Burmistrza Toszka w 2017 r.
  Wyświetleń: 1877
 302. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2016
  Wyświetleń: 1876
 303. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek do 2020 r.
  Wyświetleń: 1866
 304. Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek"
  Wyświetleń: 1862
 305. Letnie półkolonie dla dzieci - OPS
  Wyświetleń: 1859
 306. Wybory Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku
  Wyświetleń: 1848
 307. Kontrole zewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 1845
 308. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 1842
 309. Nabór na stanowisko Opiekuna(ki)
  Wyświetleń: 1837
 310. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1816
 311. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 1814
 312. Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1808
 313. Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie
  Wyświetleń: 1806
 314. Ogłoszenie wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1798
 315. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 2017
  Wyświetleń: 1786
 316. Program Opieki nad zabytkami Gminy miejsko-wiejskiej Toszek
  Wyświetleń: 1785
 317. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1783
 318. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 1764
 319. Konsultacje społeczne w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własność Gminy Toszek.
  Wyświetleń: 1755
 320. Kontrola czynności wynikających z nadzoru nad prawidłowością prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1751
 321. Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne działalności świetlic dla dzieci i młodzieży z sołectw: Kotulin, Pniów, Paczyna, Sarnów, Toszek
  Wyświetleń: 1748
 322. Oferta na realizację w roku 2013 Rajdu szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego w Raciborzu Koło DFK Toszek
  Wyświetleń: 1741
 323. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Socjalnej
  Wyświetleń: 1730
 324. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze
  Wyświetleń: 1728
 325. Upoważnienie i kontrola wydatków ponoszonych z tytułu dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków
  Wyświetleń: 1728
 326. Informacja o stypendium szkolnym
  Wyświetleń: 1723
 327. Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra
  Wyświetleń: 1708
 328. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1696
 329. Nabory
  Wyświetleń: 1685
 330. Zamówienia publiczne - archiwum 2016
  Wyświetleń: 1683
 331. Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1683
 332. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2012/2013
  Wyświetleń: 1665
 333. Informacja o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego.
  Wyświetleń: 1659
 334. Budowa alternatywnego systemu ogrzewania Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Toszku
  Wyświetleń: 1653
 335. Zaproszenia do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" na rok 2013 na terenie kompleksu boisk sportowych w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1653
 336. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2016
  Wyświetleń: 1652
 337. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1650
 338. Złożone petycje - 2015
  Wyświetleń: 1647
 339. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 1642
 340. Aktywny Rozwój Zawodowy - Szansą Na Sukces
  Wyświetleń: 1638
 341. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
  Wyświetleń: 1637
 342. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1634
 343. Zapytanie ofertowe - zakup 10 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 1632
 344. Kontrola doraźna w związku z pismem z dnia 3.08.2011r. Śl.P.W.I.S. w Katowicach dot. toalet
  Wyświetleń: 1626
 345. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie
  Wyświetleń: 1625
 346. Informacja o terminie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1619
 347. Zakup materiałów do prezentacji doświadczeń uczniowskich podczas Maratonów Naukowych w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 1607
 348. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach - 2015
  Wyświetleń: 1598
 349. Podatek leśny - deklaracja DL-1, informacja IL-1
  Wyświetleń: 1596
 350. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1584
 351. Sukcesywna dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 1583
 352. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1578
 353. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
  Wyświetleń: 1567
 354. Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1564
 355. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1562
 356. Ogłoszenie o przetargu - informacja
  Wyświetleń: 1553
 357. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1552
 358. Jednostki Pomocnicze Gminy - Sołectwa
  Wyświetleń: 1536
 359. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1534
 360. Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1526
 361. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1526
 362. Konsultacje społeczne w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1517
 363. Przeciwwilgociowe zabezpieczenie kondygnacji piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1511
 364. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2014
  Wyświetleń: 1511
 365. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. Wiejskiej oraz ul. Pyskowickiej w Pniowie
  Wyświetleń: 1508
 366. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1507
 367. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1507
 368. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1506
 369. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. - wynik
  Wyświetleń: 1504
 370. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1493
 371. Informacja o terminie XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1486
 372. OM Pracowników Samorządowych za rok 2010
  Wyświetleń: 1485
 373. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 1483
 374. Komisje Wspólne
  Wyświetleń: 1480
 375. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1480
 376. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2014 / 2015
  Wyświetleń: 1479
 377. Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – etap I
  Wyświetleń: 1473
 378. Zawiadomienie OPS w Toszku dotyczące unieważnienia postępowania pt. Usługi opiekuńcze świadczone w latach 2013-2016
  Wyświetleń: 1473
 379. Informacja o terminie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1471
 380. Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym
  Wyświetleń: 1471
 381. Konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r. - unieważnienie
  Wyświetleń: 1465
 382. Prowadzone Rejestry
  Wyświetleń: 1461
 383. Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1457
 384. Roboty remontowe bramy przejazdowej budynku bramnego zamku w Toszku
  Wyświetleń: 1450
 385. Aktualne informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 1441
 386. Informacja o terminie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1441
 387. Dług Publiczny Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1436
 388. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami (...)
  Wyświetleń: 1431
 389. Zapytanie ofertowe - zakup 10 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 1431
 390. Otwarty konkurs ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1430
 391. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2014
  Wyświetleń: 1430
 392. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 1428
 393. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 1427
 394. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
  Wyświetleń: 1423
 395. Informacja o terminie XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1421
 396. Plan odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 1421
 397. Informacja o terminie V Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1420
 398. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 15.01.2014 r.
  Wyświetleń: 1418
 399. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1409
 400. Informacja o terminie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1404
 401. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1403
 402. Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
  Wyświetleń: 1401
 403. Informacja o terminie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1394
 404. Informacja o terminie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1386
 405. Informacja o terminie XL Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1379
 406. Informacja na temat udzielenia pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 1376
 407. Konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r.
  Wyświetleń: 1372
 408. Informacja dotyczące Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1368
 409. Oferta na realizację w roku 2013: "Burgfest - Festyn Zamkowy"przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.Śląskiego w Raciborzu Koło DFK Toszek
  Wyświetleń: 1364
 410. Dyżury i kontakt
  Wyświetleń: 1361
 411. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1357
 412. Roboty budowlane - instalacyjne
  Wyświetleń: 1348
 413. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1346
 414. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1344
 415. Otwarty konkurs ofert na organizacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1334
 416. Informacja o terminie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 11.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1328
 417. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1327
 418. Opinia RIO
  Wyświetleń: 1325
 419. Protokół z kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku - zalecenia pokontrolne
  Wyświetleń: 1320
 420. Informacja o terminie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1312
 421. Redakcja biuletynu
  Wyświetleń: 1310
 422. Kadencja 2016 -2019
  Wyświetleń: 1309
 423. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Toszek przeprowadzona w dniach od 2.08.2012 do 19.09.2012 przez RIO w Katowicach
  Wyświetleń: 1309
 424. Zgłoszenie przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1309
 425. Informacja o terminie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1308
 426. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku i adaptacja na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch 2015
  Wyświetleń: 1308
 427. Informacja o terminie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1303
 428. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
  Wyświetleń: 1300
 429. Informacja o terminie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1299
 430. Protokół Nr L/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1297
 431. Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1295
 432. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie - Wrzosy
  Wyświetleń: 1290
 433. Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego “RUCH” Pniów na realizację zadania “Szkolimy i szukamy talenty w tenisie stołowym”
  Wyświetleń: 1289
 434. Oświadczenia majątkowe radnych - 2016
  Wyświetleń: 1287
 435. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1284
 436. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Grali skocznie Dzieciąteczku" - cykl koncertów kolędowych przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek
  Wyświetleń: 1278
 437. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1276
 438. Informacja OPS dotycząca wygaśnięcia z mocy prawa decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 1263
 439. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy z uwzględnieniem legalności zatrudnienia
  Wyświetleń: 1262
 440. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 1261
 441. Informacja OPS dotycząca świetlic opiekuńczo-wychowawczych
  Wyświetleń: 1256
 442. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w zwiazku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1255
 443. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  Wyświetleń: 1254
 444. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1254
 445. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1251
 446. Protokół Nr XLVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1250
 447. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu 2017
  Wyświetleń: 1246
 448. Nabory
  Wyświetleń: 1245
 449. Informacja dotyczące zapisów na półkolonie
  Wyświetleń: 1242
 450. Informacja OPS w Toszku
  Wyświetleń: 1238
 451. Informacja o terminie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1235
 452. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1235
 453. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku w sprawie konieczności przeprowadzenia dodatkowego publicznego losowania członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
  Wyświetleń: 1235
 454. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2015
  Wyświetleń: 1220
 455. Konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wsparcia realizacji zadania
  Wyświetleń: 1219
 456. Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Toszku
  Wyświetleń: 1209
 457. Protokół kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1208
 458. Konsultacje społeczne w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań
  Wyświetleń: 1204
 459. Informacja o terminie I Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 01.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1202
 460. Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 1202
 461. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1200
 462. Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Toszek w 2014 r.
  Wyświetleń: 1199
 463. Informacja o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 23.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1198
 464. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej"
  Wyświetleń: 1197
 465. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1190
 466. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk plakatów w ramach realizacji projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1188
 467. Jednostki Organizacyjne Gminy
  Wyświetleń: 1185
 468. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1184
 469. Ogłoszenie OPS
  Wyświetleń: 1182
 470. Ogłoszenie OPS w Toszku - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1174
 471. Protokół z przeprowadzonej konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1173
 472. Informacja dla podmiotów publicznych i niepublicznych, uczestniczących w realizacji programu PEAD
  Wyświetleń: 1172
 473. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym
  Wyświetleń: 1166
 474. Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1164
 475. Informacja o terminie XLII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1163
 476. Z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1163
 477. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1163
 478. Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2013"
  Wyświetleń: 1160
 479. Zakup zestawu pomocy do zajęć “Badawcze warsztaty przyrodnicze” w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 1159
 480. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1158
 481. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1155
 482. Oferta na realizację zadania publicznego w roku 2013 "V Integra czyli Integracyjna Spartakiada im.dr.L.Guttmanna"przez Klub Sportowy KS "Zamkowiec Toszek"
  Wyświetleń: 1155
 483. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1146
 484. Organizacja konferencji "Aktywny wolontariusz 60+ " przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul.Ziemowita 1/IIIp.
  Wyświetleń: 1136
 485. Ogłoszenie - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1135
 486. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1124
 487. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1123
 488. Informacja o terminie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1122
 489. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “VI Turniej dzikich drużyn” złożonej przez Klub Sportowy “Zamkowiec” w Toszku
  Wyświetleń: 1118
 490. Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1115
 491. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1115
 492. Przed kamerą , za statywem - czyli z dziennikarstwem na TY
  Wyświetleń: 1114
 493. Ogłoszenie – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Toszku
  Wyświetleń: 1112
 494. Dostawa gadżetów promocyjnych w postaci kubków ceramicznych z wizualizacją Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1111
 495. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku
  Wyświetleń: 1111
 496. Wydruk plakatów promocyjno-informacyjnych
  Wyświetleń: 1111
 497. Informacja o terminie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1109
 498. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.06.2015 r.
  Wyświetleń: 1107
 499. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku
  Wyświetleń: 1104
 500. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1104
 501. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1104
 502. Zapytanie cenowe na stworzenie i utrzymanie platformy e-learningowej w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1102
 503. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 1100
 504. Oferta realizacji zadania publicznego: " Gryfne nuty i Surduty organizacja cyklu koncertów orkiestry dętej"
  Wyświetleń: 1098
 505. Informacja o terminie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1087
 506. Konsultacje projektu uchwały w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1087
 507. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom eminingokokowym serogrupy C
  Wyświetleń: 1087
 508. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Rowerowi Odkrywcy" – przez Stowarzyszenie WIZAWI Toszek
  Wyświetleń: 1084
 509. Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 1083
 510. Ogłoszenie OPS w Toszku - bezpłatne porady prawne
  Wyświetleń: 1080
 511. Dostawa słodyczy w dekoracyjnym opakowaniu z promocyjną wizualizacją Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1077
 512. Informacja OPS w Toszku dotyczącą naboru na wolne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 1074
 513. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2014
  Wyświetleń: 1073
 514. Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 19 lutego 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1072
 515. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2016
  Wyświetleń: 1071
 516. Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 17 września 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1071
 517. Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1071
 518. Ogłoszenie – pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku
  Wyświetleń: 1067
 519. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych w 2014 r.
  Wyświetleń: 1066
 520. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z 16 października 2014 r. - obwody, komisje wyborcze
  Wyświetleń: 1065
 521. Protokół Nr XLIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 26 marca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1062
 522. Złożone petycje - 2016
  Wyświetleń: 1061
 523. Ogłoszenie o naborze do Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1058
 524. Wydruk papieru firmowego Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1058
 525. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 1058
 526. Oferta realizacja zadania publicznego - "Wspieramy talenty"
  Wyświetleń: 1057
 527. Informacja o terminie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1055
 528. Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019
  Wyświetleń: 1053
 529. Informacja o terminie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1050
 530. Oferta Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych na organizację zadania pn. organizacja IX Międzynarodowych Zawodów Modeli latających "Toszek Cup"
  Wyświetleń: 1049
 531. Protokół Nr XLIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1049
 532. Informacja o terminie VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 31.03.2015 r.
  Wyświetleń: 1046
 533. Informacja dotycząca naboru na opiekuna w placówkach wsparcia dziennego na terenie Sarnowa, Płużniczki i Kotulina
  Wyświetleń: 1044
 534. Informacja dotycząca dyżuru wyborczego
  Wyświetleń: 1042
 535. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Jubileuszowe muzykowanie z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej Toszek” złożonej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek
  Wyświetleń: 1042
 536. Miejsca wskazane do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1039
 537. Zakup materiałów do prezentacji doświadczeń uczniowskich podczas Maratonów Naukowych w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 1038
 538. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku
  Wyświetleń: 1037
 539. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomosci rolnych na okres 10 lat
  Wyświetleń: 1037
 540. Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - czerwiec 2013
  Wyświetleń: 1036
 541. Usługa opracowania logo projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1035
 542. Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1031
 543. Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016
  Wyświetleń: 1031
 544. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej
  Wyświetleń: 1029
 545. Informacja o terminie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 1027
 546. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o stanowisko
  Wyświetleń: 1027
 547. Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”
  Wyświetleń: 1025
 548. Petycja w sprawie przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do konkursu dla gmin “Nestle Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017”
  Wyświetleń: 1023
 549. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 1023
 550. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie (...)
  Wyświetleń: 1022
 551. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1020
 552. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1020
 553. Protokół Nr XLVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 23 lipca 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1019
 554. Uzupełnienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1018
 555. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2014
  Wyświetleń: 1014
 556. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 1013
 557. "Orkiestra dęta najlepsza na Boże Narodzenie” - organizacja warsztatów wyjazdowych dla członków orkiestry i cyklu koncertów bożonarodzeniowych złożonej przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin
  Wyświetleń: 1012
 558. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
  Wyświetleń: 1012
 559. Informacja OPS w Toszku dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1011
 560. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk banerów typu roll-up w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 1010
 561. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu
  Wyświetleń: 1009
 562. Konsultacje społeczne w sprawie: terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1005
 563. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz uruchomienie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Wyświetleń: 1004
 564. Status Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 1004
 565. Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 28 maja 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1002
 566. Protokół Nr XLI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 15 stycznia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 1001
 567. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1001
 568. Zapytanie cenowe na usługę przeprowadzenia szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z sieci Internet w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 999
 569. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 998
 570. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 26.05.2015 r.
  Wyświetleń: 994
 571. Protokoły
  Wyświetleń: 991
 572. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”
  Wyświetleń: 990
 573. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
  Wyświetleń: 990
 574. Zapytanie cenowe na opracowanie i produkcję filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 990
 575. Konsultacje w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 989
 576. Oferta zadania publicznego pod nazwą: "Gartenfest – Festyn Ogrodowy " – organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj.Śląskiego Koło Toszek
  Wyświetleń: 985
 577. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 981
 578. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 980
 579. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 979
 580. Oferta KS Zamkowiec na realizację zadania VI Integra czyli integracyjna spartakiada im. dr L. Guttmanna
  Wyświetleń: 978
 581. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 978
 582. Informacja o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzonych w dniu 27.05.2015 r.
  Wyświetleń: 977
 583. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016- 2030
  Wyświetleń: 975
 584. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 975
 585. Usługa opracowania projektu graficznego i wydruk ulotek w ramach realizacji projektu pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 972
 586. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 969
 587. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 22.04.2015 r.
  Wyświetleń: 968
 588. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 20.08.2015 r.
  Wyświetleń: 968
 589. Przetarg nieograniczony - organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2014/2015
  Wyświetleń: 967
 590. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Konfrontacje śpiewacze w Gminie Toszek” złożonej przez Stowarzyszenie Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze
  Wyświetleń: 966
 591. Informacja o terminie IV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 07.01.2015 r.
  Wyświetleń: 965
 592. Oferta zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepelnosprawnych
  Wyświetleń: 961
 593. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 961
 594. Informacja o terminie X Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.06.2015 r.
  Wyświetleń: 960
 595. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.
  Wyświetleń: 960
 596. Informacja o terminie VI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 24.02.2015 r.
  Wyświetleń: 959
 597. Informacja OSP w Toszku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014
  Wyświetleń: 955
 598. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkowiczkach
  Wyświetleń: 953
 599. Informacja o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzonych w dniu 26.05.2015 r.
  Wyświetleń: 952
 600. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 952
 601. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 950
 602. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 950
 603. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 21.01.2015 r.
  Wyświetleń: 949
 604. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Wzrost poziomu sportowego, rekreacja ruchowa poprzez kolarstwo ", złożonej przez UKS “Toszecka Grupa Kolarska”
  Wyświetleń: 944
 605. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Wzrost Poziomu Sportowego, rekreacja ruchowa poprzez kolarstwo ” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy “Toszecka Grupa Kolarska”
  Wyświetleń: 942
 606. Informacja o wynikach przetargów, przeprowadzonych 22.12.2014 r.
  Wyświetleń: 936
 607. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku
  Wyświetleń: 936
 608. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Wyświetleń: 934
 609. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 931
 610. Zarządzenie Nr 0050.187.2015 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 929
 611. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012.
  Wyświetleń: 926
 612. Informacja w sprawie opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 921
 613. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 10.09.2015 r.
  Wyświetleń: 921
 614. Restrukturyzacja zadłużenia
  Wyświetleń: 920
 615. Miejsca do umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 918
 616. Burmistrz Toszka informuje, że od dnia 26.07.2014 r. do dnia 08.08.2014 r. włącznie do godz. 15:00 trwają konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 917
 617. Informacja o terminie XLV Sesji Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 917
 618. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 25.03.2015 r.
  Wyświetleń: 917
 619. Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 915
 620. Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 914
 621. Obwieszczenie o okręgach wyborczych na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 911
 622. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 26.11.2015 r.
  Wyświetleń: 910
 623. Zapytanie cenowe na dostawę tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji projektu pn.:
  Wyświetleń: 907
 624. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 905
 625. Zapytanie cenowe na kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 898
 626. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 22.05.2015 r.
  Wyświetleń: 895
 627. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2015
  Wyświetleń: 892
 628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - ogródki warzywne
  Wyświetleń: 892
 629. Oferta zadania publicznego pod nazwą: “Działaj Lokalnie 2014” " złożonej przez Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 887
 630. Sprawozdanie z pracy Burnistrza Toszka
  Wyświetleń: 887
 631. Obwieszczenie Burmistrza Toszka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i Gminy Toszek na lata 2014 - 2019
  Wyświetleń: 884
 632. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 884
 633. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: udziału Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Wyświetleń: 882
 634. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
  Wyświetleń: 882
 635. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 878
 636. Otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2015"
  Wyświetleń: 878
 637. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 877
 638. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań
  Wyświetleń: 872
 639. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - konsultacje
  Wyświetleń: 870
 640. Informacja na temat listy osób zakwalifikowanych do przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Oracze oraz ul. Wielowiejskiej, które odbędą się 22.12.2014 r.
  Wyświetleń: 869
 641. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 869
 642. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 27.08.2015 r.
  Wyświetleń: 867
 643. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepelnosprawnych w wyborach do parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 866
 644. Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 861
 645. Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
  Wyświetleń: 861
 646. Informacja o wynikach przetargu przeprowadzonego w dniu 20.01.2015 r.
  Wyświetleń: 860
 647. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - II tura wyborów
  Wyświetleń: 860
 648. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 03.12.2015 r.
  Wyświetleń: 860
 649. Wybory
  Wyświetleń: 858
 650. Oferta zadania publicznego pod nazwą:
  Wyświetleń: 854
 651. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 847
 652. Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 844
 653. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Mażoretki na medal - Udział sekcji mażoretek MAGNOLIA z Kotulina w XVIII Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych"
  Wyświetleń: 842
 654. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 839
 655. Zarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Toszek dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 838
 656. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Szkolnej w Kotliszowicach
  Wyświetleń: 835
 657. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet w ramach realizacji projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 831
 658. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 24.09.2015 r.
  Wyświetleń: 816
 659. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 815
 660. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 812
 661. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 812
 662. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2015
  Wyświetleń: 812
 663. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Toszku – w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 811
 664. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla spółek wodnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 806
 665. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2015 r.
  Wyświetleń: 806
 666. Komisja Rolnictwa i Gospodarki
  Wyświetleń: 804
 667. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna
  Wyświetleń: 803
 668. Uchwała Nr XLVIII/514/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17.09.2014 r.
  Wyświetleń: 794
 669. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.08.2014 r w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmikow województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 789
 670. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rynek 14, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 788
 671. Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 02.12.2015 r. na sprzedaż nieruchomości o nr: 360/9 oraz 361/9, położonych w Toszku
  Wyświetleń: 785
 672. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26.03.2015 r.
  Wyświetleń: 778
 673. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 777
 674. Wykaz lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Gliwickiej 15, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 775
 675. Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku
  Wyświetleń: 772
 676. Możliwość uzyskania pomocy finansowej na likwidację sktutków spowodowanych przez intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r.
  Wyświetleń: 770
 677. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 768
 678. Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Toszku
  Wyświetleń: 767
 679. Zarządzenie Nr 0050.115.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 767
 680. Wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku przy ul. Ludwiga Guttmanna, oznaczonych ewidencyjnie numerami 360/9 i 361/9, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 761
 681. Uchwała Nr XLVIII/512/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17.09.2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 757
 682. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”
  Wyświetleń: 752
 683. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 751
 684. Prelekcja poświęcona odnawialnym źródłom energii, a w szczególności elektrowniom wiatrowym
  Wyświetleń: 748
 685. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19.02.2015 r.
  Wyświetleń: 747
 686. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 12.02.2015 r.
  Wyświetleń: 741
 687. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 740
 688. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 739
 689. Zapytanie cenowe na dostawę dla Gminy Toszek szczepionki skoniugowanej, adsorbowanej, przeciw meningokokom serogrupy C
  Wyświetleń: 738
 690. Zarządzenie Nr 0050.128.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 738
 691. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 09.04.2015 r.
  Wyświetleń: 735
 692. Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r
  Wyświetleń: 731
 693. Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Gliwickiej 15, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
  Wyświetleń: 731
 694. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karola Miarki 5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 727
 695. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 05.02.2015 r.
  Wyświetleń: 727
 696. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 725
 697. Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.275.2014 r. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie
  Wyświetleń: 724
 698. Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 09.11.2015 r. na sprzedaż nieruchomości o numerze 257/94, położonej w Kotliszowicach
  Wyświetleń: 721
 699. Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o numerze 110/26, przeprowadzonego w dniu 03.09.2015 r.
  Wyświetleń: 720
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Zbrosławice znak GG.6220.15.2014 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
  Wyświetleń: 720
 701. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 19 lutego 2015
  Wyświetleń: 720
 702. Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "RUCH" w Pniowie na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. "Promowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Toszek"
  Wyświetleń: 718
 703. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 717
 704. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  Wyświetleń: 716
 705. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 714
 706. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kotliszowicach przy ul. Szkolnej, oznaczonej nr 257/94, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Wyświetleń: 713
 707. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek.
  Wyświetleń: 710
 708. Zapytanie cenowe na zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek
  Wyświetleń: 710
 709. Zapytanie cenowe na dostawę wyposażenia lokali wyborczych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 709
 710. Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra
  Wyświetleń: 705
 711. Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna.
  Wyświetleń: 704
 712. Informacja o terminie XIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 700
 713. Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 31.12.2014 r. nr rej. 04485-5317-KO64-Ws 01/14
  Wyświetleń: 695
 714. Nabór na stanowisko referenta w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
  Wyświetleń: 691
 715. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ciochowicach przy ul. Osiedlowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 647/62, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 689
 716. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2015
  Wyświetleń: 688
 717. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
  Wyświetleń: 687
 718. Oświadczenia majątkowe radnych - 2017
  Wyświetleń: 685
 719. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 17.11.2015 r.
  Wyświetleń: 685
 720. Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pniowie
  Wyświetleń: 678
 721. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 675
 722. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 5 lutego 2015
  Wyświetleń: 673
 723. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 21.05.2015 r.
  Wyświetleń: 671
 724. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 24.03.2015 r.
  Wyświetleń: 669
 725. Zapytanie cenowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 668
 726. Zarządzenie Nr 0050.479.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 664
 727. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 662
 728. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 20.04.2015 r.
  Wyświetleń: 662
 729. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 28.05.2015 r.
  Wyświetleń: 661
 730. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 18.05.2015 r.
  Wyświetleń: 657
 731. Lobbing
  Wyświetleń: 656
 732. Wykaz lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Karola Miarki 1, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
  Wyświetleń: 651
 733. Informacja o terminie VIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 28.04.2015 r.
  Wyświetleń: 647
 734. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 października 2015
  Wyświetleń: 638
 735. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 15.12.2015 r.
  Wyświetleń: 636
 736. Zapytanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 633
 737. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2015
  Wyświetleń: 628
 738. Petycja w sprawie nieprawidłowości przy budowie mostu na drodze krajowej w Pawłowicach gmina Toszek przy działkach 146/118 i 147/31w tym gromadzenia odpadów na działce 185/118
  Wyświetleń: 627
 739. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20.05.2015 r.
  Wyświetleń: 625
 740. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 622
 741. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23.04.2015 r.
  Wyświetleń: 621
 742. Informacja o terminie XI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 03.07.2015 r.
  Wyświetleń: 620
 743. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Toszku na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
  Wyświetleń: 617
 744. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.9.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.:
  Wyświetleń: 610
 745. Zapytanie cenowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 608
 746. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.04.2015 r.
  Wyświetleń: 608
 747. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 21 maja 2015
  Wyświetleń: 594
 748. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie:
  Wyświetleń: 592
 749. Informacja o terminie IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.05.2015 r.
  Wyświetleń: 591
 750. Informacja o terminie XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 07.09.2015 r.
  Wyświetleń: 588
 751. Informacje o rozpoczęciu prac obwodowych komisji do spraw referndum w dniu 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 587
 752. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
  Wyświetleń: 586
 753. Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 586
 754. Burmistrz Toszka informuje , że od dnia 30.06.2014 r. do dnia 14.07.2014 r. do godz. 15.00 trwają konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 585
 755. Informacja o terminie XV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.10.2015 r.
  Wyświetleń: 577
 756. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 28 maja 2015
  Wyświetleń: 577
 757. Konsultacje w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 575
 758. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 574
 759. Ogłoszenie o sprzedażny zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Toszek - samochodu pożarniczego marki STAR
  Wyświetleń: 574
 760. Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  Wyświetleń: 573
 761. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 572
 762. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.09.2015 r.
  Wyświetleń: 571
 763. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 560
 764. Informacja o terminie XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.08.2015 r.
  Wyświetleń: 559
 765. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 17.08.2015 r.
  Wyświetleń: 559
 766. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2015
  Wyświetleń: 554
 767. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 554
 768. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2015 r.
  Wyświetleń: 551
 769. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek, które odbyły się w dniu 24.11.2015 r.
  Wyświetleń: 550
 770. Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
  Wyświetleń: 549
 771. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23.09.2015 r.
  Wyświetleń: 547
 772. Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015
  Wyświetleń: 545
 773. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2015
  Wyświetleń: 544
 774. Protokół z Komisji Wspólnej która odbyła się w dniu 12 lutego 2015
  Wyświetleń: 542
 775. Zapytanie cenowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 542
 776. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 12 luty 2015
  Wyświetleń: 541
 777. Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 540
 778. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 539
 779. Protokół z Komisji Rewizyjnej która odbyła się w dniu 25 maja 2015
  Wyświetleń: 538
 780. Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 530
 781. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „7 Turniej Dzikich Drużyn”
  Wyświetleń: 527
 782. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 527
 783. Protokół Nr IV/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 526
 784. Informacja o terminie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 525
 785. Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 525
 786. Protokół Nr II/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 524
 787. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 524
 788. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 14.01.2016 r.
  Wyświetleń: 521
 789. Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku – Etap II
  Wyświetleń: 520
 790. Protokół Nr XIV/2015 z XIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 516
 791. Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016”
  Wyświetleń: 515
 792. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2015
  Wyświetleń: 513
 793. Protokół Nr XV/2015 z XV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 października 2015 r.
  Wyświetleń: 512
 794. Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 511
 795. Zarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 510
 796. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Strzeleckiej 10, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 506
 797. Protokół Nr XII/2015 z XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 501
 798. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 500
 799. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 498
 800. Zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych w konkursach organizowanych w ramach projektu "Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
  Wyświetleń: 498
 801. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2016 r.
  Wyświetleń: 498
 802. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 26 marca 2015
  Wyświetleń: 496
 803. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015
  Wyświetleń: 496
 804. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 21.01.2016 r.
  Wyświetleń: 496
 805. Konsultacje w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 495
 806. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2015
  Wyświetleń: 492
 807. Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 492
 808. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 18 maja 2015
  Wyświetleń: 491
 809. Protokół Nr VI/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 489
 810. Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 488
 811. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 487
 812. Informacja o terminie XVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 21.12.2015 r.
  Wyświetleń: 485
 813. Protokół Nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 484
 814. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 20 maja 2015
  Wyświetleń: 484
 815. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 września 2015
  Wyświetleń: 484
 816. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 482
 817. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 marca 2015
  Wyświetleń: 481
 818. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 475
 819. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 475
 820. Protokół Nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 473
 821. Konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 472
 822. Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 472
 823. Zarządzenie Nr 0050.168.2015 Burmistrza Toszka z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2501 r.
  Wyświetleń: 471
 824. Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23
  Wyświetleń: 469
 825. Wykaz nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 469
 826. Informacja o terminie XX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 465
 827. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 463
 828. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 25.01.2016 r.
  Wyświetleń: 462
 829. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 461
 830. Konsultacje w sprawie
  Wyświetleń: 460
 831. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 459
 832. Zarządzenie Nr 0050.163.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 456
 833. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Wzrost umiejętności kolarskich członków TGK poprzez udział w Narodowym Programie Szkółek Kolarskich”
  Wyświetleń: 455
 834. Petycja o utworzenie przez Kierownika JST – “biblioteczki samorządowca” – w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji
  Wyświetleń: 455
 835. Zakup zestawu pomocy do terapii dysleksji w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 455
 836. Protokół Nr IX/2015 z IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 452
 837. Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 17.00
  Wyświetleń: 452
 838. Doraźna Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Toszku
  Wyświetleń: 450
 839. Przebudowa drogi gminnej ul. Górnej w Wilkowiczkach
  Wyświetleń: 450
 840. Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2015 r. w sprawie
  Wyświetleń: 447
 841. Zarządzenie Nr 0050.248.2015 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.230.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie:
  Wyświetleń: 447
 842. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 444
 843. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 444
 844. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 444
 845. Protokół Nr X/2015 z X Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 441
 846. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 września 2015
  Wyświetleń: 439
 847. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 436
 848. Informacja o warunkach dopisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 432
 849. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 432
 850. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 430
 851. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 429
 852. Protokół Nr XIII/2015 z XIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 7 września 2015
  Wyświetleń: 428
 853. Zapytanie cenowe na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek
  Wyświetleń: 428
 854. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 426
 855. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 422
 856. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. G. Morcinka w Toszku i ul. Parkowej w Pniowie
  Wyświetleń: 421
 857. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Toszka w 2016 roku
  Wyświetleń: 420
 858. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą
  Wyświetleń: 418
 859. Protokół Nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 418
 860. Zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"
  Wyświetleń: 417
 861. Informacja o terminie XIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.02.2016 r.
  Wyświetleń: 416
 862. Protokół Nr XI/2015 z XI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 3 lipca 2015
  Wyświetleń: 415
 863. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 414
 864. Protokół Nr XLVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 17 września 2014 r o godz. 17.00
  Wyświetleń: 412
 865. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 marca 2015
  Wyświetleń: 411
 866. Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 409
 867. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom eminingokokowym serogrupy C w roku 2015
  Wyświetleń: 409
 868. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 maja 2015
  Wyświetleń: 409
 869. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 409
 870. Przetarg nieograniczony - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 408
 871. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 września 2015
  Wyświetleń: 407
 872. Zarządzenie Nr 0050.165.2015 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 406
 873. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 26 listopada 2015
  Wyświetleń: 403
 874. Zapewnienie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyświetleń: 401
 875. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki w klasach IV-VI w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 399
 876. Zarządzenie Nr 0050.228.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 399
 877. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 399
 878. Zapytanie cenowe na dostawę mebli biurowych do następujących pomieszczeń: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Referat Organizacyjny, Archiwum w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 394
 879. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 391
 880. Zarządzenie Nr 0050.229.2015 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2015 r w sprawie:
  Wyświetleń: 390
 881. Przetarg nieograniczony - Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu "Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek"
  Wyświetleń: 385
 882. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 385
 883. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Wielowiejskiej 3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 384
 884. Zapytanie ofertowe dot. "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia"
  Wyświetleń: 384
 885. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 383
 886. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2015
  Wyświetleń: 382
 887. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Rynek 5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 377
 888. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 362/9
  Wyświetleń: 375
 889. Drugie zapytanie ofertowe dot. "Przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Toszek"
  Wyświetleń: 371
 890. Uzupełnienie składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 367
 891. Zestawienia danych o udzielonych dotacjach przez Gminę Toszek w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 366
 892. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 365
 893. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 362
 894. Zapytanie cenowe nr ORG.2600.73.2016 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 362
 895. Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Toszku
  Wyświetleń: 361
 896. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Tanecznym krokiem z MASTER DANCE”
  Wyświetleń: 360
 897. Zapytanie ofertowe dot. Zakup materiałów papierniczych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości – wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 359
 898. Protokół Nr XVI/2015 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 354
 899. Kontrole zewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 353
 900. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 352
 901. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.03.2016 r.
  Wyświetleń: 352
 902. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 listopada 2015
  Wyświetleń: 351
 903. PETYCJE
  Wyświetleń: 348
 904. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. ks. Jana Twardowskiego, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 381/8 i 382/8
  Wyświetleń: 347
 905. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1130/32 orz 1131/33, położonej w Pniowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 343
 906. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz administrowania platformą Moodle na potrzeby projektu,„Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 343
 907. Obwieszczenie w sprawie
  Wyświetleń: 341
 908. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 341
 909. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 340
 910. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Toszek
  Wyświetleń: 339
 911. Zapytanie cenowe na instalację oraz świadczenie usługi bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do sieci Internet
  Wyświetleń: 337
 912. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 332
 913. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 21.04.2016 r.
  Wyświetleń: 332
 914. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2016
  Wyświetleń: 330
 915. Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej jako działka nr 362/9, który odbył się 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 329
 916. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie numerem 362/9, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 329
 917. Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 1189/99 i 1190/99, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 329
 918. Protokół Nr XVII/2015 z XVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 328
 919. Nabór na wolne stanowisko specjalisty w ramach zastępstwa w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 327
 920. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.9.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:
  Wyświetleń: 324
 921. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 10 lat
  Wyświetleń: 318
 922. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Zorganizowanie zgrupowania letniego”
  Wyświetleń: 316
 923. Petycja w sprawie: zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta
  Wyświetleń: 314
 924. Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek
  Wyświetleń: 311
 925. Wyniki badań wody luty 2016 r.
  Wyświetleń: 311
 926. Protokół Nr XVIII/2016 z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 310
 927. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 308
 928. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2016
  Wyświetleń: 305
 929. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 17.03.2016 r.
  Wyświetleń: 303
 930. Program współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie
  Wyświetleń: 302
 931. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 302
 932. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Toszek, oznaczonej ewidencyjnie numerem 903/1, położonej w Paczynce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 300
 933. Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Toszku w budynku przy ul. Dworcowej 29, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 296
 934. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek, który odbył się w dniu 24.10.2016 r.
  Wyświetleń: 294
 935. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
  Wyświetleń: 290
 936. W związku z trwającymi pracami nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek, w terminie od dnia 3 października 2016r. do dnia 24 października 2016r.  projekt zmiany studium zostaje wyłożony do publiczneg
  Wyświetleń: 286
 937. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 280
 938. Petycja w sprawie "remontu drogi dojazdowej od cmentarza do leśniczówki w Paczynie"
  Wyświetleń: 278
 939. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2015
  Wyświetleń: 277
 940. Protokół Nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 276
 941. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 276
 942. Zapytanie cenowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: “Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej, Reymonta, Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku”
  Wyświetleń: 276
 943. Informacja o terminie XXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 26.04.2016 r.
  Wyświetleń: 273
 944. Organizacja jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie “Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 273
 945. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 lutego 2016
  Wyświetleń: 272
 946. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 10 września 2015
  Wyświetleń: 271
 947. Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku
  Wyświetleń: 270
 948. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 marca 2016
  Wyświetleń: 270
 949. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 5 listopada 2015
  Wyświetleń: 270
 950. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek
  Wyświetleń: 268
 951. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku po modernizacji układu pomiarowego
  Wyświetleń: 265
 952. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 263
 953. Petycja w sprawie “zagrożenia związane ze scalaniem gruntów”.
  Wyświetleń: 263
 954. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2016
  Wyświetleń: 263
 955. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
  Wyświetleń: 259
 956. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 257
 957. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych w Toszku
  Wyświetleń: 256
 958. Protokół Nr XX/2016 z XX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 255
 959. Zarządzenie Nr 0050.288.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 255
 960. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 254
 961. Obwieszczenie w sprawie
  Wyświetleń: 252
 962. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 252
 963. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 06.06.2016 r.
  Wyświetleń: 252
 964. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 02.06.2016 r.
  Wyświetleń: 252
 965. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Toszka w 2015 roku
  Wyświetleń: 252
 966. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016
  Wyświetleń: 250
 967. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 249
 968. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 248
 969. Protokół Nr XXI/2016 z XXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 248
 970. Petycja w sprawie wysokości opłat na targowisku miejskim
  Wyświetleń: 247
 971. Wyniki badań wody po wykonanej wymianie rury pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody Szpital Toszek a zbiornikiem wody zapasowej, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
  Wyświetleń: 247
 972. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat oraz na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 246
 973. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Specjalisty w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 243
 974. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 243
 975. Wyniki z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 241
 976. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 3 marca 2016
  Wyświetleń: 239
 977. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 7 marca 2016
  Wyświetleń: 236
 978. Zakup materiałów papierniczych w ramach projektu “Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia”
  Wyświetleń: 236
 979. Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 236
 980. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 234
 981. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 maja 2016
  Wyświetleń: 234
 982. Informacja o terminie XXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 233
 983. KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOSZEK W ROKU 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”
  Wyświetleń: 233
 984. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 233
 985. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 10 lat, będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 232
 986. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2016
  Wyświetleń: 229
 987. Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
  Wyświetleń: 229
 988. Program Opieki nad zabytkami Gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 228
 989. Zarządzenie Nr 0050.287.2016 Burmistrza Toszka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 228
 990. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2016
  Wyświetleń: 226
 991. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016
  Wyświetleń: 226
 992. Budżet Gminy Toszek
  Wyświetleń: 224
 993. Informacja o terminie III Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.12.2014 r.
  Wyświetleń: 224
 994. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.05.2016 r.
  Wyświetleń: 224
 995. Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 223
 996. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 223
 997. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 221
 998. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 11.06.2015 r.
  Wyświetleń: 221
 999. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Toszku w 2015 roku
  Wyświetleń: 219
 1000. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowicach
  Wyświetleń: 217
 1001. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 września 2016
  Wyświetleń: 216
 1002. Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w Boguszycach, przeznaczonej do przeniesienia własności zajętej działki w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 215
 1003. Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 213
 1004. Informacja o terminie XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.08.2016 r.
  Wyświetleń: 210
 1005. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie Toszek”
  Wyświetleń: 209
 1006. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 209
 1007. Informacja o terminie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.06.2016 r.
  Wyświetleń: 208
 1008. Nabór w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 208
 1009. Zapytanie ofertowe na “Obsługę bankową budżetu Centrum Kultury “Zamek w Toszku”
  Wyświetleń: 208
 1010. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 20.10.2016 r.
  Wyświetleń: 208
 1011. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 30 maja 2016
  Wyświetleń: 207
 1012. Raport nr TLA-W-09/05/16 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 207
 1013. Zakup i dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 205
 1014. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 204
 1015. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.08.2016 r.
  Wyświetleń: 204
 1016. Protokół Nr XXIII/2016 z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 203
 1017. Protokół Nr XXV/2016 z XXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 203
 1018. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 200
 1019. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 26.07.2016 r.
  Wyświetleń: 200
 1020. Protokół Nr XXVI/2016 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 września 2016 r.
  Wyświetleń: 199
 1021. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 22.09.2016 r.
  Wyświetleń: 199
 1022. Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 16.08.2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 198
 1023. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawy będących własnością Gminy Toszek
  Wyświetleń: 198
 1024. Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 198
 1025. Nabór na wolne stanowisko starszego referenta w Centrum Usług Wspólnych w Toszku
  Wyświetleń: 196
 1026. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 26 lipca 2016
  Wyświetleń: 196
 1027. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
  Wyświetleń: 195
 1028. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 12 października 2016
  Wyświetleń: 194
 1029. Petycja w sprawie Remontu ul. Stary Młyn oraz przejścia pieszego w kierunku ul. Konopnickiej
  Wyświetleń: 193
 1030. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016
  Wyświetleń: 193
 1031. Informacja o terminie XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 28.07.2016 r.
  Wyświetleń: 191
 1032. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017
  Wyświetleń: 191
 1033. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 191
 1034. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 08.12.2016 r.
  Wyświetleń: 190
 1035. Protokół Nr XXII/2016 z XXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 31 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 189
 1036. Zapytanie cenowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 188
 1037. Informacja o terminie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 25.10.2016 r.
  Wyświetleń: 186
 1038. Petycja mieszkańców Ciochowic w sprawie podjęcia przez Burmistrza Toszka odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia związanego z budową składów magazynowych w sołectwie Ciochowice
  Wyświetleń: 186
 1039. Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 185
 1040. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”
  Wyświetleń: 184
 1041. Protokół Nr XXVIII/2016 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 183
 1042. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.2.13.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 180
 1043. Zapytanie cenowe na dostawę artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku w 2017 r.
  Wyświetleń: 179
 1044. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 18.10.2016 r.
  Wyświetleń: 179
 1045. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “Zorganizowanie zgrupowania letniego”
  Wyświetleń: 177
 1046. Oferta zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 175
 1047. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 listopada 2016
  Wyświetleń: 175
 1048. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów papierniczych i biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 175
 1049. Projekt budżetu Gminy Toszek - rok 2017
  Wyświetleń: 174
 1050. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 20 października 2016
  Wyświetleń: 172
 1051. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: “A3D Toszek na Grand Prix Europy 2017”
  Wyświetleń: 171
 1052. Protokół Nr XXVII/2016 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 października 2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1053. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 14.12.2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1054. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1055. Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za I półrocze 2016 r. oraz Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy i Miasta Toszek za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 170
 1056. Informacja o terminie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.09.2016 r.
  Wyświetleń: 169
 1057. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 18 października 2016
  Wyświetleń: 168
 1058. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
  Wyświetleń: 165
 1059. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjum w Toszku - z nami odkryjesz swoje uzdolnienia
  Wyświetleń: 165
 1060. Informacja o terminie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.11.2016 r.
  Wyświetleń: 163
 1061. Raport nr 16/2016/5/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 162
 1062. Protokół Nr XXIX/2016 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 160
 1063. Informacja o terminie XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 30.01.2017 r.
  Wyświetleń: 156
 1064. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki w dniu 12.01.2017 r.
  Wyświetleń: 156
 1065. Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północnej stronie sołectwa Ciochowice
  Wyświetleń: 155
 1066. Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ulicach Twardowskiego, Guttmanna w Toszku
  Wyświetleń: 155
 1067. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 155
 1068. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2016
  Wyświetleń: 152
 1069. Raport nr 16/2016/3/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 152
 1070. Oferta zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: “Rosenmontag- odrobina Nadrenii w Toszku”
  Wyświetleń: 151
 1071. Informacja o terminie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 150
 1072. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2017
  Wyświetleń: 150
 1073. Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 94, od skrzyżowania ul. Toszeckiej od str. Ciochowic w kierunku Toszka
  Wyświetleń: 149
 1074. Protokół Nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 149
 1075. Raport nr 0016/2016/6/1 z badań  próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 149
 1076. Raport nr 16/2016/4/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 149
 1077. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Toszek przeprowadzona w dniach od 17.010.2016 do 30.11.2016 przez RIO w Katowicach
  Wyświetleń: 148
 1078. Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C w roku 2016
  Wyświetleń: 148
 1079. Protokół z posiedzenia komisji edukacji kultury i sportu Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017
  Wyświetleń: 147
 1080. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 17.01.2017 r.
  Wyświetleń: 147
 1081. Petycja w sprawie publikacji wniosku o udzielnie informacji publicznej na stronie www lub BIP
  Wyświetleń: 145
 1082. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2016
  Wyświetleń: 145
 1083. Ogłoszenie na wybór realizatora Programu szczepień – meningokoki
  Wyświetleń: 141
 1084. Organizacja dowożenia uczniów na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 139
 1085. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o treści:
  Wyświetleń: 135
 1086. Petycja w sprawie remontu ul. Leśniczówka w Ciochowicach
  Wyświetleń: 135
 1087. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 135
 1088. Oferta zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: “Gra Miejska “Szlakiem toszeckich tajemnic””, złożonej przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej
  Wyświetleń: 134
 1089. Informacja o terminie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 133
 1090. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 132
 1091. Zakup zestawu pomocy do zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie I w ramach projektu „Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w Gminie Toszek”
  Wyświetleń: 127
 1092. Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi - ul. Polnej w Paczynie
  Wyświetleń: 126
 1093. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku, a stanowiących działki o numerach: 317/82 oraz 318/82.
  Wyświetleń: 125
 1094. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 16.02.2017 r.
  Wyświetleń: 124
 1095. Informacja o terminie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 123
 1096. Zapytanie cenowe - budowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Pisarzowice
  Wyświetleń: 122
 1097. Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu spółkom wodnym w 2017 roku na podstawie Uchwały Nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011 r. oraz Uchwały Nr XXIII/197/2016 Rady powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 119
 1098. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów papierniczych i biurowych dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
  Wyświetleń: 117
 1099. Konsultacje społeczne „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”
  Wyświetleń: 115
 1100. Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu która odbyła się w dniu 12 października 2016 r.
  Wyświetleń: 115
 1101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 115
 1102. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
  Wyświetleń: 114
 1103. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Toszku w 2016 roku
  Wyświetleń: 114
 1104. Ogłoszenie na wybór realizatora Programu szczepień – pneumokoki
  Wyświetleń: 113
 1105. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017
  Wyświetleń: 111
 1106. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 lutego 2017
  Wyświetleń: 110
 1107. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach
  Wyświetleń: 110
 1108. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23.03.2017 r.
  Wyświetleń: 107
 1109. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2017
  Wyświetleń: 106
 1110. Petycja w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowej w Paczynie
  Wyświetleń: 104
 1111. Protokół z posiedzenia komisji statutowej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 16 lutego 2017
  Wyświetleń: 103
 1112. Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2016r. przesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pismem znak NS/HK-0230W-8/17 z dnia 02.03.2017 r.
  Wyświetleń: 102
 1113. Protokół Nr XXXI/2017 z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 101
 1114. Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 97
 1115. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pismem znak NS/HK-4561-20/D-37/17 z dnia 06.03.2017 r. (data wpływu 14.03.2017 r.) przesłał do burmistrza Toszka Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za  2016 r.
  Wyświetleń: 97
 1116. Raport nr 0016/2017/1/2 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 96
 1117. Petycja w sprawie utworzenia przedszkola w Kotulinie, poprzez zakup istniejącego budynku bądź wybudowanie nowego obiektu
  Wyświetleń: 94
 1118. Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi ziemnej do nieruchomości przy ul. Kolejowej 23, 24 w Kotulinie
  Wyświetleń: 90
 1119. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 05.04.2017 r.
  Wyświetleń: 84
 1120. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 77
 1121. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 76
 1122. Protokół Nr XXXII/2017 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 75
 1123. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 16 marca 2017
  Wyświetleń: 73
 1124. Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
  Wyświetleń: 73
 1125. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbędzie się w dniu 16.05.2017 r.
  Wyświetleń: 71
 1126. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2017
  Wyświetleń: 70
 1127. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokokowym serogrupy C w roku 2017
  Wyświetleń: 68
 1128. Protokół Nr XXXIII/2017 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 1129. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 10 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 64
 1130. Informacja o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic: Wielowiejskiej i Chrząszcza,
  Wyświetleń: 60
 1131. Informacja o terminie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1132. Protokół Nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1133. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 59
 1134. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 10.05.2017 r.
  Wyświetleń: 58
 1135. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1136. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 56
 1137. Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017
  Wyświetleń: 55
 1138. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 08.05.2017 r.
  Wyświetleń: 55
 1139. Petycja w sprawie utwardzenia i naprawy drogi – ul. Stary Młyn w Toszku
  Wyświetleń: 54
 1140. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 16 maja 2017
  Wyświetleń: 54
 1141. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:
  Wyświetleń: 54
 1142. Petycja w sprawie zainstalowania punktu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na działce nr 1465/105 w Toszku
  Wyświetleń: 52
 1143. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:
  Wyświetleń: 51
 1144. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 8 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 1145. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1146. Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1147. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.04.2017r. w następujących punktach:
  Wyświetleń: 45
 1148. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Wyświetleń: 44
 1149. Zapytanie cenowe na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek
  Wyświetleń: 43
 1150. Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na prefinansowanie inwestycji „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej „Zamek w Toszku”
  Wyświetleń: 42
 1151. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
  Wyświetleń: 41
 1152. Zapytanie cenowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne dla pracowników i kandydatów na pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku
  Wyświetleń: 40
 1153. Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów na obszarze Miasta i Gminy Toszek
  Wyświetleń: 38
 1154. Zapytanie cenowe na dostawę przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Toszek
  Wyświetleń: 38
 1155. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 36
 1156. Informacja o terminie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 28.06.2017 r.
  Wyświetleń: 32
 1157. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 1158. Protokół Nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 1159. Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice
  Wyświetleń: 24
 1160. Petycja w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych i ograniczenia prędkości na ul. Tarnogórskiej w Toszku
  Wyświetleń: 23
 1161. Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, odnoszące się do lokali położonych w budynku przy ul. Strzeleckiej 1
  Wyświetleń: 23
 1162. Raport nr 0016/2017/4/1 i nr 0016/2017/4/2 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
  Wyświetleń: 22
 1163. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 20
 1164. Wykazy nieruchomości położonej w budynku zlokalizowanym w Toszku przy ulicy Karola Miarki 12, przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat
  Wyświetleń: 19
 1165. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 1166. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej i ul. Chrząszcza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 318/82
  Wyświetleń: 17
 1167. Protokół z posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło się w dniu 23 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 17
 1168. Informacja o terminie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbędzie się w dniu 31.07.2017 r
  Wyświetleń: 16
 1169. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 27.07.2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1170. Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
  Wyświetleń: 8
 1171. Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Proboszczowicach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 7
 1172. Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2017 r. z następujących wodociągów:
  Wyświetleń: 3
 1173. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2
 1174. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 24.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00