Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Lobbing

 

Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Toszek przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Data wpływu wystąpienia

Dane podmiotu wyk. zawod. dział. lobbing.

Dane podmiotu, na rzecz którego zawod. dział. lobbing. jest wykon.

Numer
w rejestrze podmio-tów wyk. zawod. dział. lobbing.

Przedmiot wystąpienia

Forma podjętej zawod. dział. lobbing.

Oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia

Sposób załatwienia sprawy
(wpływ podmiotu
w procesie stanowienia prawa)

13.07.2016

Artur Brylikowski

grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing oraz Stowarzysz. Cannabis House

00351

Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu dot. obsługi zawodowych lobbystów

Wspieranie wydania wewnętrzn. aktu dot. obsługi zawodowych lobbystów

Wydanie przez Kierownika Urzędu zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów, sporządzenie informacji na podstawie art. 18 ustawy i opublikowanie w BIP

Wpływ podmiotu na wydanie  przez Kierownika Urzędu zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów oraz na sporządzenie informacji na podstawie art. 16 ust. 1, art. 18 ustawy i opublikowanie
w BIP

 
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00